Det gjekk bra! Apache er no installert på denne maskina!

Dersom du kan sjå denne sida, har den eller dei som driv denne nettstaden installert Apache vevtenar. No må denne testsida erstattast med verkeleg innhald.


Dersom du hadde venta å sjå ei anna side enn denne, bør du ta kontakt med den som er ansvarleg for denne nettstaden (Prøv å sende e-post til <webmaster@domene>.) Sjølv om denne nettstaden vert kjørt på Apache, har den ingen annan tilknytning til Apache-gruppa, som har utvikla programvaren. Ver snill og ikkje send e-post om denne nettstaden eller innhaldet du finn her til utviklarane i Apache-gruppa. I så tilfelle vil førespurnaden ignorerast.

Dokumentasjon for Apache er inkludert i denne pakka.

Logoen under kan brukast på kva som helst av maskiner som køyrer Apache. Takk for at du nyttar Apache!