Datorikas fakultātes izlaidums 2014 (Foto: Toms Grīnbergs)