Biežāk uzdotie jautājumi

Ivars Driķis

Anotācija

Šajā sadaļā iekļautas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Saturs

 1. 1  Krievu valodas teksta iekļaušana
  1. 1.1  Tiem, kas lieto Integrētās darba vides vai teksta redaktorus ar UTF-8 kodejuma atbalstu
  2. 1.2  WinEdt lietotājiem
   1. 1.2.1  \cyr* tipa komandas
   2. 1.2.2  Kirilicas teksta latīņu transkripcija
 2. 2  Kā pārveidot *.ps un *.eps ilutrācijas *.pdf formātā?
  1. 2.1  LiNUX/Unix lietotājiem
  2. 2.2  Windows lietotājiem
   1. 2.2.1  Atveram komandlīniju
   2. 2.2.2  Pārejam uz katalogu My Documents\TM\Kinematika\K2
   3. 2.2.3  Pārveidojam failus
 3. 3  Kā sagatavot ar digitālo kameru fotografētās ilustrācijas?
 4. 4  Kā organizēt darbu veidojot lielu dokumentu
  1. 4.1  Direktoriju koks
  2. 4.2  Galvenais projekta LaTeX fails
  3. 4.3  Projekta vadība, LiNUX/UNIX
  4. 4.4  Projekta vadība, Windows

1  Krievu valodas teksta iekļaušana

1.1  Tiem, kas lieto Integrētās darba vides vai teksta redaktorus ar UTF-8 kodejuma atbalstu

Lietojot integrētās darba vides vai teksta redaktorus ar UTF-8 kodejuma atbalstu krievu valodas teksta iekļaušana ir visvienkāršākā: pārslēdz klaviatūras valodu uz krievu valodu un ievada tekstu. Pie kam datora ekrānā vienlaikus var lasīt un rediģēt tekstu gan latviski, gan arī krieviski.

Dokumenta galvā pakete fontenc ir jāpapildina ar opciju TA2, bet pakete babel ar opciju russian

\usepackage[T1,T2A,LV]{fontenc}
\usepackage[english,russian,latvian]{babel}

Protams, LaTeX ir jāpaziņo, ka tālāk sekos tiek teksts krieviski. Īsiem teksta fragmentiem, piemēram aparātu nosaukumiem, lietojiet komandu

\foreignlanguage{russian}{Ваш текст здесь}

Garāka teksta ievadīšanai, piemēram literatūras avotam, lietojiet komandas \selectlanguage{russian} un \selectlanguage{latvian}. Piemēram

\begin{thebibliography}{10}

\selectlanguage{russian}

\bibitem{Nevzgljadov:TM:book}
В.~Г. Невзглядов.
\newblock {\em Теоретическаяа механика}.
\newblock Физматгиз, Москва, 1959.

\selectlanguage{latvian}

\bibitem{Viba:TM:book}
D.~Kepe and J.~Vība.
\newblock {\em Teorētiskā mehānika}.
\newblock RTU, Rīga, 1990.

Pievērsiet uzmanību tam, ka \selectlanguage{russian} atrodas aiz \begin{thebibliography}{10}.

1.2  WinEdt lietotājiem

Vispirms jāaizrāda, ka WinEdt neļaus vienlaikus redzēt gan latiešu gan krievu burtus. Tāpēc teksta ievadīšana ir nedaudz neērta un ievadītais teksts nav lasāms. Tā kā šāda teksta apjomi ir relatīvi nelieli (aparātu nosaukumi, literatūra), tad tas nesagādās būtiskas neērtības. Komandu \selectlanguage{russian}, \selectlanguage{latvian} un \foreignlanguage{russian}{} lietošana ir precīzi tāda pati, kā iepriekšējā nodaļā aprakstīts, atškiras tika kirilicas simbolu pieraksts.

1.2.1  \cyr* tipa komandas

Dokumenta galvā pakete fontenc ir jāpapildina ar opciju TA2, bet pakete babel ar opciju russian

\usepackage[T1,T2A,LV]{fontenc}
\usepackage[english,russian,latvian]{babel}

\cyr* tipa komandas kirilicas simbolu apzīmēšanai ir apkopotas tabulā

Simbols LaTeX Simbols LaTeX
А \CYRA а \cyra
Б \CYRB б \cyrb
В \CYRV в \cyrv
Г \CYRG г \cyrg
Д \CYRD д \cyrd
Е \CYRE е \cyre
Ё \CYREREV ё \cyrerev
Ж \CYRZH ж \cyrzh
З \CYRZ з \cyrz
И \CYRI и \cyri
Й \CYRISHRT й \cyrishrt
К \CYRK к \cyrk
Л \CYRL л \cyrl
М \CYRM м \cyrm
Н \CYRN н \cyrn
О \CYRO о \cyro
П \CYRP п \cyrp
Р \CYRR р \cyrr
С \CYRS с \cyrs
Т \CYRT т \cyrt
У \CYRU у \cyru
Ф \CYRF ф \cyrf
Х \CYRH х \cyrh
Ц \CYRC ц \cyrc
Ч \CYRCH ч \cyrch
Ш \CYRSH ш \cyrsh
Щ \CYRSHCH щ \cyrshch
Ъ \CYRHRDSN ъ \cyrhrdsn
Ы \CYRERY ы \cyrery
Ь \CYRSFTSN ь \cyrsftsn
Э \CYREREV э \cyrerev
Ю \CYRYU ю \cyryu
Я \CYRYA я \cyrya

Tātad, piemēram \foreignlanguage{russian}{\CYRB\CYRF-2}

1.2.2  Kirilicas teksta latīņu transkripcija

Var lietot arī kirilicas teksta latīņu transkripciju. Lai to varētu darīt, dokumenta galvā pakete fontenc ir jāpapildina ar opciju OT2 (nevis TA2), bet pakete babel ar opciju russian

\usepackage[T1,OT2,LV]{fontenc}
\usepackage[english,russian,latvian]{babel}

Transkripcijas likumi apkopoti tabulā

Simboli Transkripcija
А а A a
Б б B b
В в V v
Г г G g
Д д D d
Е е E e
Ё ё \"E \"e E0 e0
Ж ж Zh zh Z0 z0
З з Z z
И и I i
Й й \U{I} \U{i} I0 i0
К к K k
Л л L l
М м M m
Н н N n
О о O o
П п P p
Р р R r
С с S s
Т т T t
У у U u
Ф ф F f
Х х Kh kh H h
Ц ц Ts ts C c
Ч ч Ch ch Q q
Ш ш Sh Sh X x
Щ щ Shch shch W w
Ъ ъ P2 p2
Ы ы Y y
Ь ь P1 p1
Э э E1 e1
Ю ю Yu yu J2 j2
Я я Ya ya J1 j1

Vēl japiemin atdalītājs "|, ko jālieto, ja transkripcija “saplūst”. Piemēram vārds советский transkripcijā rakstāms kā sovet"|skii0.

Plašāku informāciju par šo metodi var atrast dokumentā Kyrillisch für arme Leute: Setzen russischer Textpassagen mit LaTeX

2  Kā pārveidot *.ps un *.eps ilutrācijas *.pdf formātā?

2.1  LiNUX/Unix lietotājiem

Lietojiet komandu epstopdf

2.2  Windows lietotājiem

Manas pūles piespiest GhostView to izdarīt korekti nevainagojās ar panākumiem. Tas atteicās apgriezt ilustrāciju līdz %%BoundingBox un spītīgi ģenerēja pilnu A4 lapu. Vienīgais man zināmais risinājums ir ... lietot komandlīniju.

Aprakstīšu reālu piemēru. Katalogā My Documents\TM\Kinematika\K2 ir ar CorelDraw sagatavotas ilustrācijas, kas ir eksportētas *.eps failu veidā: fig1.eps, fig2.eps, fig3.eps un fig4.eps.

2.2.1  Atveram komandlīniju

No “Start” izvēlnes nospiežam “Run”

Ievadrindā “Open” ierakstām “cmd” un nospiežam “OK”

Atverās komandlīnijas logs

2.2.2  Pārejam uz katalogu My Documents\TM\Kinematika\K2

Ar peli iezīmējam pilno ceļu uz katalogu My Documents\TM\Kinematika\K2.

Pēc tam izvēlnē Edit sakām Copy.

Komandlīnijā rakstām cd un vienu tuksumu. Tad ar peles LABO taustiņu izsaucam izvēlni un sakām Paste

Rezultātā aiz cd būtu japarādās pilnajam ceļam uz mums vajadzīgo katalogu. Spiežam Enter. Pārbaudei jaunajā komandlīnijā ievadām dir (sk. peles kursoru). Mums uz ekrāna būtu jāparādās vajadzīgā kataloga failu sarakstam.

2.2.3  Pārveidojam failus

Pārveidojam failus ar komandu epstopdf fig1.eps. Atkārtojam analoģisku operāciju pārējiem trim failiem.

Rezultātā esam ieguvuši 4 *.pdf failus.

Varam pārliecināties, ka esam ieguvuši vēlamo rezultātu. Attēls ir precīzi apgriezts gar tā robežām.

3  Kā sagatavot ar digitālo kameru fotografētās ilustrācijas?

Digitālā kamera eksportē attēlus *.jpg formātā. Tā kā projekta ietvaros lietojam pdflatex, tad šo failu papildus apstrade nav nepieciešama. Vienkārši rakstiet

\includegraphics[width=0.6\linewidth]{Picture045.jpg}

Parametrs width=0.5\linewidth nosaka attēla platumu, šinī gadījumā puse no teksta kolonas platuma.

4  Kā organizēt darbu veidojot lielu dokumentu

Veidojot liela apjoma dokumentu, piemēram lekciju konspektu, lietderīgi nedaudz piestrādāt pie tā, lai viglāk varētu “savaldīt” informācijas apjomu un failus diskā. Tālāk izklāstīšu savu pieredzi līdzīga apjoma dokumentu sagatavošānā.

 1. Teksts ir jāsadala atsevišķos failos, manuprāt katra nodaļa jāraksta savā failā. Bez tam, es katru šādu failu glabāju atsevišķā apakškatalogā, kopā ar šīs nodaļas ilustrācijām. Par to visu nedaudz vēlāk.
 2. Noteikti lietojiet vienādojumu automātisko numerāciju un atsauksmes tekstā veidojiet ar referenču palīdzību. Referenču nosaukumus ērti veidot pēc vienotas “formulas”. Piemēram

  \label{EQ-PK2-1}
  

  atšifrējams kā vienādojums nodaļā “Punkta kinemātika 2”, numurs 1. Pašas beigas, proti numurs, gan nav labais stils, bet izdomāt unikālus vārdus tādam vienādojumu lēvenim ir drusciņ par daudz...

 3. Noteikti lietojiet ilustāciju automātisko numerāciju un atsauksmes tekstā veidojiet ar referenču palīdzību. Arī šos referenču nosaukumus ērti veidot pēc vienotas “formulas”. Piemēram

  \label{FIG-PK2-1}
  
 4. Vajadzības gadījumā lietojiet ilustāciju automātisko bibliogrāfiju.

4.1  Direktoriju koks

Pamatkatalogā es glabāju tikai galveno projekta LaTeX failu un bibliogrāfijas datubāzi *.bib. Kā piedevu *.pdf failam LaTeX uzģenerē vesalu lēveni viņam vien noderīgu failu.

Tas arī manuprāt ir pietiekams iemesls, lai šajā kataloga neko vairāk neglabātu. Katras nodaļas failus es glabāju atsevišķā apakškatalogā.

Bet ilustrācijas savukārt vēl zemāk atseviškā katalogā.

Jāatceras tikai, ka norādot uz ilustrāciju failu ir jānorāda viss ceļš sākot no projekta pamatkataloga

\includegraphics[width=0.4\columnwidth]{Kinematika/Kin2/Figs/fig1}

Rezultātā nekur nekas lieks nekrīt acīs. Bez tam, bez liekām grūtībām var saglabāt un operatīvi mainīt dažādas nodaļu failu versijas.

4.2  Galvenais projekta LaTeX fails

\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc} % Pirms babel!!!
\usepackage[T1,T2A,LV]{fontenc}
\usepackage[english,russian,latvian]{babel}
\usepackage{amssymb,amsmath}
\allowdisplaybreaks

\usepackage[unicode,colorlinks]{hyperref}

\renewcommand{\rmdefault}{palatino}
\renewcommand{\sfdefault}{arial}
\renewcommand{\ttdefault}{cournew}

%% ========================================================================== %%

\title{Teoretiskā mehānika}
\author{Ivars Driķis}
\date{\today}

%% ========================================================================== %%

%\includeonly{01-Ievads/ievads-1}
%\includeonly{01-Ievads/ievads-2}
%\includeonly{02-Kinematika/Kin1/kinematika1}
%\includeonly{02-Kinematika/Kin2/kinematika2}
%\includeonly{02-Kinematika/Uzd/uzdevumi}
%\includeonly{03-Dinamika/Din1/dinamika1}
%\includeonly{03-Dinamika/Din2/dinamika2}
%\includeonly{03-Dinamika/DinUzd/uzdevumi}
%\includeonly{03-Dinamika/Svarstibas/svarstibas}
%\includeonly{03-Dinamika/SvarUzd/uzdevumi}

%% ========================================================================== %%

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

%% Ievads %%%

\include{01-Ievads/part}
\include{01-Ievads/ievads-1}
\include{01-Ievads/ievads-2}

%% Kinematika %%%

\include{02-Kinematika/part}
\include{02-Kinematika/Kin1/kinematika1}
\include{02-Kinematika/Kin2/kinematika2}
\include{02-Kinematika/Uzd/uzdevumi}

%% Dinamika %%%

\include{03-Dinamika/part}
\include{03-Dinamika/Din1/dinamika1}
\include{03-Dinamika/Din2/dinamika2}
\include{03-Dinamika/DinUzd/uzdevumi}
\include{03-Dinamika/Svarstibas/svarstibas}
\include{03-Dinamika/SvarUzd/uzdevumi}

%% Literatura %%

\bibliographystyle{unsrt}
\bibliography{lit}
\addcontentsline{toc}{part}{Literatūra}

\listoffigures
\addcontentsline{toc}{part}{Ilustrācijas}

\listoftables
\addcontentsline{toc}{part}{Tabulas}

\end{document}

Pievērsiet uzmanību komandām \includeonly. Atkomentējot kādu no šīm rindiņām, gala dokuments saturēs tikai atbilstošās nodaļas testu saglabājot pilnā dokumenta lapaspušu, nodaļu un vienādojumu numerāciju .

4.3  Projekta vadība, LiNUX/UNIX

Lietoju sekojošu Makefile

# ------------------------------------------------------------------
# Makefile latex darbinasanai
# Uzstada BASE_NAME atbilstosi apstrajamajam failam
# ------------------------------------------------------------------

BASE_NAME = teormehs

all: pdf
x: gv

# ------------------------------------------------------------------
pdf:
	pdflatex $(BASE_NAME).tex

gv:
	gv $(BASE_NAME).pdf

xpdf:
	evince $(BASE_NAME).pdf

xpdff:
	xpdf -fullscreen $(BASE_NAME).pdf

bib:
	bibtex $(BASE_NAME)

index:
	makeindex $(BASE_NAME)

clean:
	rm -f *% *~
	find ./ -name *~ | xargs /bin/rm -f

	rm -f $(BASE_NAME).aux $(BASE_NAME).blg $(BASE_NAME).lof $(BASE_NAME).lot
	rm -f $(BASE_NAME).toc $(BASE_NAME).log $(BASE_NAME).out

Atliek tikai ievadot komandlīnijā

drikis@evon160:$make
drikis@evon160:$make bib
drikis@evon160:$make
drikis@evon160:$make

Un apskatīties rezultātu

drikis@evon160:$make x

4.4  Projekta vadība, Windows

MS Windows vidē strādāju tikai galīgas nepieciešāmības gadījumā, tāpēc šo jautājumu nepārzinu. Labprāt ievietošu šeit kāda sagatavotu instrukciju WinEdt lietotajiem.