WinEdt instalēšāna konfigurēšana

Ivars Driķis

Anotācija

Apraksts sagavots izmantojot Sandra Lāča orģinalo dokumentu WinEdt konfigurēšana darbam latviešu valodā

Saturs

 1. 1  WinEdt instalēšana
 2. 2  WinEdt konfigurēšana
  1. 2.1  Ekrāna fontu iestādīšana
  2. 2.2  Papildinām WinEdt konfigurāciju
 3. 3  Latviešu valodas atbalsta pārbaude
  1. 3.1  Pārbaude
  2. 3.2  Ja tomēr nestrādā ...

1  WinEdt instalēšana

WinEdt projekts atrodams http://www.winedt.com/. Var lejuplādēt un instalēt demo versiju. Ja iepatīkas, apsveriet iespēju nopirkt, manuprāt, cena ir pieņemama.

2  WinEdt konfigurēšana

2.1  Ekrāna fontu iestādīšana

Atveram WinEdt izvēlnēs Options>Preferences...

Izvēlamies šķirkli Font

Iestādām fontu Courier New un Baltic kodējumu (Script)

2.2  Papildinām WinEdt konfigurāciju

Papildinām WinEdt konfigurāciju ar aprakstu, kā "tulkot" ekrāna burtus par atbilstošo tex simbolu virkni pie rakstīšanas failā un otrādāk pie faila lasīšanas. Šai nolūkā veicam sekojošas darbības:

Atveram WinEdt izvēlnēs Options>Settings...

Izvēlamies šķirkli Translations

Pie Tables izvēlamies Read un veicam atzīmi Enabled for (checkbox ķeksītis). Iezīmējam un izdzēšam visu esošo 'String --> String' tabulu. No faila WinEdt_rwLV.txt iekopējam "read" tabulu, kas LaTeX simbolus pārtulko ekrāna burtos.

Pie Tables izvēlamies Write un veicam atzīmi Enabled for (checkbox ķeksītis). Iezīmējam un izdzēšam visu esošo 'String --> String' tabulu. No faila WinEdt_rwLV.txt iekopējam "write" tabulu, kas LaTeX simbolus pārtulko ekrāna burtos.

3  Latviešu valodas atbalsta pārbaude

3.1  Pārbaude

WinEdt sagatavojam tekstu latviešu valodā:

Noglabāts failā, tas izskatās savādāk:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
Test\={e}jam latvie\v{s}u burtus:

1234567890123456789012345678901234567890

a\={a}bc\v{c}de\={e}fg\v{g}hi\={\i}jk\c{k}l\c{l}mn\c{n}oprs\v{s}tu\={u}vz\v{z}

A\={A}BC\v{C}DE\={E}FG\c{G}HI\={I}JK\c{K}L\c{L}MN\c{N}OPRS\v{S}TU\={U}VZ\v{Z}

\end{document}

Kompilējot, iegūstam PDF. Latviešu burtiem jābūt attēlotiem pareizi un vietā

3.2  Ja tomēr nestrādā ...

Pārbaudam vai konfigurācija veikta pilnībā. Piemēram, var aizmirst kautko izdzēst "tulkošanas tabulās" un tas var konfliktēt ar latviešu burtiem nepieciešamo. Var aizmirst "atķeksēt" enabled. Lai veicas.