LaTeX latviskošana LiNUX / UNIX vidē

Ivars Driķis

Saturs

 1. 1  Vispārīgi norādījumi
 2. 2  Klasiskā instalācijas procedūra UNIX videi
  1. 2.1  Pakotnes failu instalēšana
  2. 2.2  babel failu papildināšana
  3. 2.3  Papildinām fontu sarakstu
  4. 2.4  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai
  5. 2.5  Koriģē UNICODE
 3. 3  Instalācijas procedūra ubuntu distribūcijai
  1. 3.1  Ievads
  2. 3.2  Pakotnes failu instalēšana
  3. 3.3  babel failu papildināšana
  4. 3.4  Papildinām fontu sarakstu
  5. 3.5  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai

1  Vispārīgi norādījumi

LaTeX latviskošana LiNUX vidē dažādām distribūcijām nedaudz atškiras. To nosaka izmantotais pakotņu tips *taz, *.rpm, *deb, jeb precīzāk, tā filozofija, kuru šie tipi reprezentē.

Visas tālākminētās instalācijas operācijas veicamas ar sistēmas administratora tiesībam. Jāpiebilst, ka ttf fonti strādā tikaisākot ar tetex versiju 3.

2  Klasiskā instalācijas procedūra UNIX videi

2.1  Pakotnes failu instalēšana

2.2  babel failu papildināšana

Papildina failu /usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.sty ar sekojošu rindiņu

\DeclareOption{latvian}{\input{latvian.ldf}}

2.3  Papildinām fontu sarakstu

2.4  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai

2.5  Koriģē UNICODE

Vecākām distribūcijām nākas koriģēt ģ burta definīciju inputenc paketes UNICODE komponentēs. Failā /usr/share/texmf/tex/latex/unicode/data/uni-1.def vai arī /usr/share/texmf/tex/latex/ucs/data/uni-1.def Jāatrod rindiņa

\uc@dclc{291}{dirty}{\leavevmode\vbox{\baselineskip ...
un tās vietā jāieraksta
\uc@dclc{291}{default}{\v g}%%

3  Instalācijas procedūra ubuntu distribūcijai

3.1  Ievads

LaTeX latviskošana ubuntu distribūcijai neduadz atšķirās no iepriekš aprakstītās. Pieņemu, ka tālāk aprakstītā procedūra derēs gan debian gan arī tam līdzīgajās distribūcijās, kas lieto *.deb tipa pakotnes.

Lai raksturotu instalācijas atšķirību cēloni, kā piemēru apskatīsim failu updmap.cfg, kurš tagad atrodams katalogā /usr/share/texmf/web2c/ nevis man ierastajā vietā /usr/share/texmf/web2c/.

### This file was automatically generated by update-updmap.
#
# Please do not edit it directly. If you want to add or change
# anything here, please have a look at the files in:
#
#  /etc/texmf/updmap.d/
#
# and invoke update-updmap.
#
###

Kā redzams, konfigurācijas failu updmap.cfg ģenerē no konfigurācijas faila konfigurēšanas failiem, kas atrodami katalogā /etc/texmf/updmap.d/. Tur atrodas gan distributīva konfigurācijas faili, gan arī lietotāja izveidotie konfiguracijas faili. tetex atjaunināšānas procedūra pārraksta distributīva konfigurācijas failus, bet nemaina ietotāja izveidotos konfiguracijas failus. Tā rezultata atjaunināšānas procedūra automātiski saglabā lietotāju veiktās lokāli specifiskās konfigurācijas.

3.2  Pakotnes failu instalēšana

3.3  babel failu papildināšana

Papildina failu /usr/share/texmf-tetex/tex/generic/babel/babel.sty ar sekojošu rindiņu

\DeclareOption{latvian}{\input{latvian.ldf}}

3.4  Papildinām fontu sarakstu

3.5  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai