LaTeX latviskošana MS Windows vidē: MikTeX 2.4

Ivars Driķis

Saturs

 1. 1  Vispārīgi notrādījumi
 2. 2  Pakotnes failu instalēšana
 3. 3  Papilduskonfigurēšana
  1. 3.1  babel failu papildināšana
  2. 3.2  Papildinām fontu sarakstu
  3. 3.3  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai
 4. 4  Lietošana
 5. 5  Pārbaude

1  Vispārīgi notrādījumi

Labais stils prasa, lai katalogā texmf tiek instalēti tikai MikTeX faili. Viss, ko pievieno klāt, jāglabā katalogā localtexmf. Instalācijas procedūra aprakstīta, ņemot par pamatu šādu situāciju

2  Pakotnes failu instalēšana

Vispirms atpakojiet distribūcijas arhīvus latv_base.zip un latv_fonts.zip katalogā localtexmf:

Pēc tam veic MikTeX failuvārdu datubāzes atjaunināšanu

3  Papilduskonfigurēšana

3.1  babel failu papildināšana

Atver failu c:\texmf\tex\generic\babel\babel.sty

Papildina šo failu ar sekojošu rindiņu

\DeclareOption{latvian}{\input{latvian.ldf}}

... nu apmēram šādi:

3.2  Papildinām fontu sarakstu

Faila c:\texmf\web2c\updmap.cfg beigās pievienojam sekojošas rindiņas

# TTF fonts for LV
Map timesnew.map
Map arial.map
Map cournew.map
Map georgia.map
Map verdana.map
Map bookmanold.map
Map comic.map
Map gothic.map

Map cumberland.map
Map palatino.map

Sanāk šādi te:

3.3  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai

Atver šķirkli Languages. un izvēlās New

Aizpilda formu. Lauciņā Language Name ieraksta latvian, un lauciņā Hyphenation File ieraksta lvhyphen.tex

Pēc tam nepieciešama TeX formāta failu pārģenerēšana

Vispār ... iesaku atslēgt vārdu pārnesumus tām valodām, kuras Jus nepārziniet

4  Lietošana

Latviešu valodu aktivizē pievienojot sekojošas rindiņas

\usepackage[latvian]{babel}
\usepackage[LV]{fontenc}

Ja vēlieties lietot ttf fontus, pievienojiet sekojošas līnijas

\renewcommand{\rmdefault}{timesnew}
\renewcommand{\sfdefault}{arial}
\renewcommand{\ttdefault}{cournew}

5  Pārbaude

Pilnu pārbaudi, tajā skaitā arī vārdu pārnesumu darbības efektivitāti, var veikt saliekot tekstu īpaši šaurā kolonā. Zemāk doti rezultāti trijiem dažādiem gadījumiem