LaTeX latviskošana MS Windows vidē: MikTeX 2.5

Ivars Driķis

Saturs

  1. 1  Pakotnes failu instalēšana
  2. 2  Papilduskonfigurēšana
    1. 2.1  babel failu papildināšana
    2. 2.2  Papildinām fontu sarakstu
    3. 2.3  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai
  3. 3  Lietošana
  4. 4  Pārbaude

1  Pakotnes failu instalēšana

MikTeX 2.5 failu struktūta būtiski mainīta, pieskaņojoties MS Windows tradīcijām. Nav vairs ierasto C:\texmf un C:\localtexmf katalogu. Pēc nelielām pārdomām nolēmu, ka papildus pakotnes instalējamas jaunā katalogā C:\Documents and Settings\Local TeX Files. Tur tad arī atpakojiet distribūcijas arhīvus latv_base.zip un latv_fonts.zip:

Pēc tam šis katalogs japievieno MikTeX bāzes katalogu sarakstam

Pēc Add norādam jauno katalogu

Rezultātā iegūstam

Pēc Apply notiek failuvārdu datubāzes atjaunināšana. Manuāli to var veikt šādi

2  Papilduskonfigurēšana

2.1  babel failu papildināšana

Atver failu c:\Program Files\MikTeX 2.5\tex\generic\babel\babel.sty

Papildina šo failu ar sekojošu rindiņu

\DeclareOption{latvian}{\input{latvian.ldf}}

... nu apmēram šādi:

2.2  Papildinām fontu sarakstu

Failu updmap.cfg beigās pievienojam sekojošas rindiņas

# TTF fonts for LV by Arnis Voitkans
Map timesnew.map
Map arial.map
Map cournew.map
Map georgia.map
Map verdana.map
Map bookmanold.map
Map comic.map
Map gothic.map

Map cumberland.map
Map palatino.map

To veic no komandlīnijas izmantojot initexmf --edit-config-file updmap

Iegūstam

Pēc Save un Exit atjauninina LaTeX fontu *.map failus izmantojot initexmf --mkmaps

2.3  Aktivizē vārdu pārnesumus latviešu valodai

Atver šķirkli Languages un izvēlās New

Aizpilda formu. Lauciņā Language Name ieraksta latvian, un lauciņā Hyphenation File ieraksta lvhyphen.tex

Pēc tam Apply un OK. Nepieciešamo TeX formāta failu pārģenerēšanu konfigurators piedāvā pats

Vispār ... iesaku atslēgt vārdu pārnesumus tām valodām, kuras Jus nepārziniet!

3  Lietošana

Latviešu valodu aktivizē pievienojot sekojošas rindiņas

\usepackage[latvian]{babel}
\usepackage[LV]{fontenc}

Ja vēlieties lietot ttf fontus, pievienojiet sekojošas līnijas

\renewcommand{\rmdefault}{timesnew}
\renewcommand{\sfdefault}{arial}
\renewcommand{\ttdefault}{cournew}

4  Pārbaude

Pilnu pārbaudi, tajā skaitā arī vārdu pārnesumu darbības efektivitāti, var veikt saliekot tekstu īpaši šaurā kolonā. Zemāk doti rezultāti trijiem dažādiem gadījumiem