WinEdt konfigurēšana darbam latviešu valodā

"Prerekvizīti"

Nepieciešams:
WinEdt konfigurēšana sastāv no divām darbībām:

1) iestādīt ekrāna fontu, kas atbalsta latviešu burtus


Šai nolūkā:

1.1) atveram WinEdt izvēlnēs Options>Preferences...

WinEdt preferences

1.2) izvēlamies šķirkli Font

WinEdt font

1.3) un iestādām fontu Courier New un Baltic kodējumu (Script).


2) papildinām WinEdt konfigurāciju ar aprakstu,

kā "tulkot" ekrāna burtus par atbilstošo tex simbolu virkni pie rakstīšanas failā un otrādāk pie faila lasīšanas.

Izmantosim jau sagatavotu teksta failu (patiesībā fragmentus no WinEdt.ini faila, kur jau izdarītas nepieciešamās izmaiņas)


Šai nolūkā:

2.1) atveram WinEdt izvēlnēs Options>Settings...

WinEdt settings

2.2) izvēlamies šķirkli Translations

WinEdt read

2.3) Ievadam tabulu Read un veicam atzīmi Enabled for (checkbox ķeksītis)

Šai nolūkā:
Pie Tables izvēlamies Read. Iezīmējam un izdzēšam visu esošo 'String --> String' tabulu.
No faila WinEdt_rwLV.txt iekopējam"read" tabulu, kas TeX simbolus pārtulko ekrāna burtos.

2.4) Ievadam tabulu Write un veicam atzīmi Enabled for (checkbox ķeksītis)

WinEdt write

Šai nolūkā:
Pie Tables izvēlamies Write. Iezīmējam un izdzēšam visu esošo 'String --> String' tabulu.
No faila WinEdt_rwLV.txt iekopējam"write" tabulu, kas ekrāna burtus pārtulko TeX simbolos.

3) Pārbaude:

WinEdt sagatavojam latviešu tekstu:

WinEdt test

Noglabāts failā, tas izskatās savādāk:

LV-test.tex faila saturs:
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\begin{document}

Test\={e}jam latvie\v{s}u burtus:


1234567890123456789012345678901234567890

a\={a}bc\v{c}de\={e}fg\v{g}hi\={\i}jk\c{k}l\c{l}mn\c{n}oprs\v{s}tu\={u}vz\v{z}


A\={A}BC\v{C}DE\={E}FG\c{G}HI\={I}JK\c{K}L\c{L}MN\c{N}OPRS\v{S}TU\={U}VZ\v{Z}\end{document}

Kompilējot, iegūstam PDF. Latviešu burtiem jābūt vietā

WinEdt pdf


4) Ja tomēr nestrādā ...

Pārbaudam vai konfigurācija veikta pilnībā. Piemēram, var aizmirst kautko izdzēst "tulkošanas tabulās" un tas var konfliktēt ar latviešu burtiem nepieciešamo. Var aizmirst "atķeksēt" enabled. Lai veicas.


Pamācības autors: Sandris Lācis
PS. Es tikai priecāšos, ja kāds šīs darbības aprakstīs labāk, vai arī uzrādīs alternatīvas iespējas, kā ērti rakstīt latviski ar LaTeX.