LaTeX latviskošana

Diakritiskie simboli

Standarta LaTeX distribūcijas paredz garumzīmju, mīkstinājuma zīmju, akcentu, umlautu u.c. lietošanu. Latviešu valodai atbilstošās komandas ir sekojošas

ā \={a} \=a
č \v{c} \v c
ē \={e} \=e
ģ \v{g} \v g
ī \={\i} \=\i
ķ \c{k} \c k
ļ \c{l} \c l
ņ \c{n} \c n
š \v{s} \v s
ū \={u} \=u
ž \v{z} \v z
Ā \={A} \=a
Č \v{C} \v c
Ē \={E} \=e
Ģ \c{G} \c G
Ī \={I} \=I
Ķ \c{K} \c K
Ļ \c{L} \c L
Ņ \c{N} \c N
Š \v{S} \v S
Ū \={U} \=U
Ž \v{Z} \v Z

Svešvalodu atbalsts

Lai, rakstot LaTeX doumentu, varētu lietot nevis angļu valodu, bet kādu citu valodu, LaTeX ir jabūt attiecīgi nokonfigurētam

 1. Visām automātiski ģenerējamajām teksta rindām, kā piemēram Ievads, Nodaļa, Saturs, ir jābūt pārtulkotām. Šim mērķim ir ieteicams lietot paketi babel, kuras autors ir Johannes Braams. Izmantojot šo paketi ir iespējams korekti lietot vairākas valodas vienā dokumentā. Jāpiezīmē, ka iespējami arī vienkāršāki risinajumi, ja dokumentā lieto tikai vienu valodu;
 2. LaTeX ir jāzina valodas pārnesumu likumi. Ja attiecīgās valodas vārdu pārnesumu tabula nav instalēta, tad vārdi netiks pārnesti;
 3. Ja dators ir nokonfigurēts tā, ka diakritiskos simbolus var gan ievadīt no klaviatūras gan arī attēlot uz ekrāna (MS Windows, Mac OS, atbilstošai valodai nokonfigurēta X-Windows sistēma), tad ir lietderīgi iemācīt LaTeX lietot atbilstošo "ieejas kodēšanu" lietojot inputenc paketi;
 4. Orģinālie TeX fonti Computer Modern satur tikai 128 simbolus (OT kodējums). Kad ir nepieciešami diakritiskie simboli, TeX tos izveido, kombinējot normālo simbolu ar vajadzīgo akcentu. Rezultāts parasti ir pietiekoši kvalitatīvs, taču tādā gadījumā vārdiem, kas satur šādus simbolus, tiek bloķēta automātiskā pārnešana jaunā rindā. Laika gaitā tika izveidoti fonti, kas satur kirilikas simbolus (OT2, T2A kodējumi), fonti, kas satur lielāko daļu Eiropas valodu diakritiskos simbolus (T1 kodējums). Fontus pārslēdz izmantojot fontenc paketi.

LaTeX un latviešu valoda

Diemzēl latviešu valodas atbalsts pagaidām vēl nav iekļauts standarta LaTeX distribūcijās. Ceru, ka pagaidām. Tāpēc lietojiet zemāk norādītās sastāvdaļas un informējiet to autorus par visām nebūšanām, ar ko sastopieties.

LaTeX 209

Nu jau par veco uzskatāmā LaTeX standarta 209 latviskošanu ir veicis Jānis Cīrulis. Pakete satur

Lieto ļoti vienkārši

\documentstyle[mylatv,rimi]{article}

(Derētu kāds garāks piemērs ...)

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļā 1997.gadā kā kursa darbs tika izstrādāts stila fails LU maģistra, bakalaura vai kursa darba noformēšanai. Autore Jeļena Panfilova, darba vadītājs Jānis Cīrulis. Pakete satur

Automātiskā vārdu pārnešana pagaidām nav realizēta.

LaTeX 2e

Paketes babel komponentes

Paketei babel latviešu valodu iemāca sekojošas komponentes: latvian.sty un latvian.ldf. Autors Andris Lasis. Instalēšana notiek sekojoša veidā.

 1. Failus latvian.ldf un latvian.ldf iekopē kataloga pie pārējiem paketes babel failiem. Parasti tie atrodās katalogā .../texmf/tex/generic/babel
 2. Failam babel.sty pievieno rindu \DeclareOption{latvian}{\input{latvian.ldf}} jebkurā vietā starp analoģiskām citām vaodām atbilstošām rindām.
 3. Atjauno TeX failu datubāzi. LiNUX un UNIX gadījumā root ar komandu texhash
 4. Reizēm vecākām distribūcijām failā latvian.ldf nākas nomainīt \ProvidesLanguage{latvian} par \ProvidesFile{latvian.ldf}

Paketes inputenc komponentes

Paketei inputenc man ir pieejams tikai viens ieejas kodējuma fails. To iekopē pie analoģiskiem LaTeX failiem katalogā .../texmf/tex/latex/base un atjauno TeX failu datubāzi.

Ja jums ir kādi citi, tad padalieties ...

LV fonti

Kā jau minēju, T1 kodējuma fonti satur lielāko daļu Eiropas valodu diakritiskos simbolus, bet ne visus latviešu valodai nepieciešamos. Tatad šajā kodējumā pilntiesīga automātiskā vārdu pārnešana jaunā rindā latviešu valodai nav iespējama. Bez tam, T1 kodējuma fontiem garumzīmes tiek uzliktas nedaudz par augstu virs pamatburta. Lai atrisinātu šis problēmas, ir izveidoti LV kodējuma fonti. To autors ir Jurijs Krutjko. LV fontu pakete sastāv no

Paketes instalēšana notiek sekojošā kārtībā

 1. Arhīvu lv-fonts-source.taz atarhivē .../texmf/fonts/source katalogā
 2. Arhīvu lv-fonts-def.taz atarhivē .../texmf/tex/latex katalogā
 3. Atjauno TeX failu datubāzi

Vārdu pārnesumi

Vārdu pārnesumu tabulu latviešu valodai lvhyphen.tex ir izveidojis Ivars Driķis. Tā paredzēta darbam ar LV kodējuma fontiem.

Instalēšanas kārtība

 1. Failu lvhyphen.tex iekopē katalogā .../texmf/tex/generic/hyphen pie analoģiskiem citām valodām atbilstošiem failiem
 2. Atjauno TeX failu datubāzi
 3. Pārģenerē TeX ar initex. LiNUX gadījumā tetex distribūcijai to data sekojoši:
  1. Darbības veic kā root
  2. Lieto teTeX setup utilītprogrammu texconfig
  3. Izvēlnē izvēlās HYPHEN
  4. Nākamajā izvēlnē izvēlās LATEX
  5. Redaktorā vi atverās fails .../texmf/tex/generic/config/language.def. Tam pievieno rindiņu latvian lvhyphen.tex
  6. Pēc vi aizvēršanas notiek konfigurācijas process.
  7. Beidz ar EXIT no texconfig menu

Piemēri

Šeit ir divi piemēri iedvesmai

Piezīmes

Lai rakstītu latviski LaTeX 2e, nav obligāti lietot (un instalēt) visus iepriekš uzskaitītos līdzekļus. Piemēram diakritiskos simbolus raksta ar sākumā aprakstīto komandu palīdzību, bet neizmantojot inputenc. LV fonti var netikt lietoti tāpat kā vardu pārnesumi latviešu valodai. Principā visas 4 komponentes ir neatkarīgas un var tikt lietotas atsevisķi (automātiskā vārdu pārnešana jaunā rindā strādās arī bez LV fontiem, taču neuzrādīs visas atļautās pārnesumu vietas).

Ko vēl vajadzētu izdarīt

Aprakstitajās LaTeX latviskosanas paketēs savu darbu ieguldījuši (alfabētiskā kārtībā)

Jānis Cīrulis, jc@lanet.lv
Ivars Driķis, drikis@lanet.lv
Jurijs Krutjko, sd80043@lanet.lv
Andris Lasis, andris_lasis@simss.lv