Description: Description: \\Skudra\acm icpc\2012\LU\Lanet\ACM\acm_icpc_lu_files\image001.gif

Latvijas Universitātes atlases sacensības uz ACM ICPC programmēšanas sacensību ¼ finālu

 

 

Uz galveno lapu

Pēdējās izmaiņas 17.10.2014.

 

ACM ir viena no visvecākajām un prestižākajām sabiedriskajām organizācijām, kas saistītas ar IT jomu (http://www.acm.org/). Šogad jau 39.reizi tiek rīkotas starptautiskās studentu komandu programmēšanas sacensības ACM ICPC (icpc.baylor.edu). Ar katru gadu sacensības paliek arvien populārākas (http://icpc.baylor.edu/download/worldfinals/pdf/Factsheet.pdf).

 

Jaunumi

 

Pieteikšanās

 

Sacensību noteikumi

 

Īsa idejas būtība

 

Sacensības notiek starp studentu komandām 3 cilvēku sastāvā. Tiek iedots 1 dators, 6-12 problēmas (programmējami uzdevumi) un parasti 5 stundas laika, lai risinātu šīs problēmas. Uzdevumu risinājumi (programmas C, C++, Java valodā) tiešsaistes režīmā tiek iesūtīti vērtēšanas serverī. Pēc brīža tiek dota atbilde - programma ir pareiza vai nē (neefektīvs algoritms arī skaitās kā kļūda).

 

Uzvar komanda, kas atrisina visvairāk uzdevumus. Ja ir vienāds atrisināto uzdevumu skaits, tad skatās patērēto laiku. Katram ieskaitītajam uzdevumam laiku mēra no sacensību sākuma līdz pareizā risinājuma iesniegšanas brīdim. Pēc kļūdaina risinājuma neierobežotā skaitā drīkst sūtīt jaunus risinājumus, bet tiek fiksēts soda laiks 20 min. par katru kļūdaino risinājumu. Soda minūtes par konkrēto uzdevumu rezultātam pieskaita tikai tad, ja šis uzdevums beigās tiek ieskaitīts. Neieskaitīto uzdevumu soda minūtes gala rezultātu neiespaido.

 

Tuvāku informāciju par vispārējiem noteikumiem var gūt:

1.      ICPC Regional Rules for 2014

2.      North-Eastern European Regional Contest Rules

 

Sacensību etapi

 

ACM ICPC sacensības notiek vairākos etapos. Uz Latvijas Universitāti ir attiecināma sekojoša shēma:

1.      Atlases sacensības universitātes mērogā. Komandu izveide var notikt arī bez oficiālām sacensībām

2.      Labākās komandas piedalās apakšreģiona sacensībās (1/4 fināls). Ceturdaļfināls notiks 4.-5. novembrī Minskā (Baltkrievija) (Ceturdaļfināla mājas lapa). Apakšreģionā startē studentu komandas no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas (Kaļiņingradas apgabals), Latvijas un Lietuvas.

3.      Latvijas Universitāte šogad drīkst piedalīties ar 6 komandām. Gala lēmums par komandu skaitu no LU tiks pieņemts pēc atlases sacensībām un LU DF finansiālajām iespējām. Uz Minsku brauks vismaz 3 komandas.

4.      Apakšreģiona labākās 13 komandas tiek uz reģionālajām sacensībām (1/2 fināls) (no LU ne vairāk kā 2 komandas). Pusfināls notiks 6.-7. decembrī Sanktpēterburgā (Krievija) (Pusfināla mājas lapa).

5.      Reģiona labākās komandas tiek uz fināla sacensībām, kas notiks Marokas karalistē 2015.gada 16.-21.maijā.

 

Komandu atlase ceturdaļfinālam

 

Komandu atlase uz nākošo kārtu, kurā LU piedalīsies ar vismaz 3 komandām (iespējams līdz pat 6 komandām), notiek sekojošā veidā:

1.      „Wild card”, t.i. tiesības bez atlases piedalīties ¼ finālā tiek piešķirtas pagājušās sezonas komandas Unusual dalībniekam Kārlim Seņko par izcilo sasniegumu iepriekšējās sezonās. Kārlis Seņko komplektē savu komandu pēc saviem ieskatiem.

2.      Komanda pretendē uz braukšanu, ja tajā ir tikai studenti, kuriem ir tiesības piedalīties ACM ICPC tālākajās kārtās

a.       nedrīkst piedalīties, ja startējis 2 ACM ICPC finālos;

b.      nedrīkst piedalīties, ja startējis ACM ICPC atlasas reģionālajās kārtās vairāk kā 5 reizes;

c.       drīkst piedalīties, ja izpildās viens no nosacījumiem:

                                                              i.      jābūt dzimušam ne agrāk par 01.01.1991;

                                                            ii.      sāktām pirmajām mācībām augstskolā ne agrāk par 01.01.2010;

                                                          iii.      pabeigti ne vairāk kā 8 pilni mācību semestri.

3.      Divas labākās komandas, neskaitot wild card komandu, uz nākošo kārtu tiek automātiski. Ja kāda no komandām atsakās braukt uz Minsku, tad šīs tiesības iegūst nākošā labākā komanda. Komandai ir tiesības mainīt sastāvu pēc saviem ieskatiem, t.i. kādus savus dalībniekus aizstāt ar dalībniekiem no pārējām komandām vai studentiem, kas nav pat piedalījušies atlases sacensībās. Taču jaunajā sastāvā jāpaliek vismaz vienam studentam, kas bija sākotnējā komandā.

4.      Ja tiek nolemts uz pusfinālu braukt ar vairāk kā 3 komandām, tad komandas tiek nokomplektētas, ņemot vērā šo sacensību rezultātus, iepriekšējos dalībnieku rezultātus citās sacensībās, aktivitāti ACM sacensību organizēšanā, dalībnieku psiholoģisko saderību. Komandas komplektācijai var tikt izmantoti arī LU studenti, kas nav piedalījušies LU studentu komandu sacensībās. Komandas noteikšana notiek sarunu rezultātā starp žūriju un potenciālajiem sacensību dalībniekiem. Kā pirmais kandidāts tiks apskatīta labākā komanda, kas atbilst 2.atlases punktam un nav atlasījusies automātiski.

 

Atlases noteikumi ir sarežģīti tāpēc, ka tiek pieļauts startēt ar nepilnām komandām un visiem LU studentiem bez ierobežojuma.

 

Neskaidros jautājumus precizē un gala lēmumu pieņem sacensību žūrija:

1.         Guntis Arnicāns

2.         Jevgēnijs Vihrovs