Latvijas Universitātes
Juridiskās fakultātes
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra
Katedras vadītājs: doc. Artūrs Kučs

Sekretāre: Ilze Leonoviča (e-mail: Ilze.Leonovica@lu.lv )
Tālrunis: 67034554


 

2011./2012. m.g.

 

2011./2012. gada rudens semestris

Konsultāciju laiki

 

Starptautiskās publiskās tiesības

Lekt. M.Lejnieks, doc. A. Kučs, lekt. E. Broks, lekt. O. Galanders

Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautiskais civilprocess

Lekt. I.Kucina, lekt. G. Precinieks

Starptautiskās publiskās tiesības

(8.sem.)

Prof.J. Bojārs

Starptautiskās privātās tiesības (7.sem.)

Prof. J. Bojārs

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību avoti un to piemērošana

Prof. J. Bojārs, doc. K.Dupate

Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi piemērošanā praksē

Lekt. I. Kucina

Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām.

Lekt. I.Kucina, lekt. G. Precinieks

Starptautisko tiesību aktuālās problēmas

Prof. J. Bojārs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011./2012. gada pavasara semestris

Konsultāciju laiki

Eiropas Savienības tiesības

Doc. K. Dupate, lekt. A. Buka, lekt. E. Broks

Starptautiskās krimināltiesības

Prof. V.Liholaja, doc. E. Nīmande, doc. A. Kučs, lekt. E. Broks, lekt. M.Lejnieks

Starptautiskās publiskās tiesības (paātrinātā grupa)

Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām

Lekt. S. Runte

Starptautiskās publiskās tiesības LPA

Doc.A.Kučs, lekt. E. Broks

Cilvēktiesību aktuālās problēmas Eiropas Savienības tiesībās

Doc. A.Kučs, doc.K.Dupate

 

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras mācībspēku e-pasta adreses

Atkārtoto pārbaudījumu kārtošanas datumi! (papildināts 01.06.2012.)

 

 

INFORMĀCIJA!

Konsultācija pie doc. A. Kuča slimības dēļ 31. maijā NENOTIKS

 

INFORMĀCIJA!

Konsultācija pie doc. K. Dupates 24. maijā un 31. maijā NENOTIKS! Konsultācija ir pārcelta uz 23. maiju un 30. maiju plkst. 19:00! Iepriekš piesakoties pie katedras sekretāres!

 

 

Uz LU JF katedrām
Uz LU JF mācībspēkiem

ETK MĀJAS LAPAS VECĀ VERSIJA