Jāņa Zutera mājaslapa

Janis Zuters' homepage


Jānis Zuters, Dr. dat.

 

Latvijas Universitāte

Datorikas fakultāte

profesors

 

Raiņa bulv. 19, 333. telpa

Tālr.: 29470187

E-pasts: janis.zuters at lu.lv

Jānis Zuters, Dr. sc. comp.

 

University of Latvia

Faculty of Computing

professor

 

19 Raiņa blvd., room 333

Phone: +371 29470187

E-mail: janis.zuters at lu.lv


Dažādas saites/Miscellaneous:

Kursi:

  • Algoritmi un programmēšana

  • Programmatūras izstrādes pamati

  • Programminženierija

Courses:

  • Algorithms and Programming

  • Software Development Fundamentals

  • Software Engineering