Uz augšu

Mājaslapa

Kurss 'Mašīnmācīšanās izvēlētās nodaļas'

Course 'Selected topics in machine learning'

Pēdējās izmaiņas/last changes 15.06.2016.

Regulārās nodarbības 2016

2016.02.09. Reinforcement learning kā ML virziens. N-roku bandīta problēma.

2016.02.09. RL: MDP, grid problem, dynamic programming: policy evaluation, policy iteration.

2016.02.16. Laboratorijas darbs #1. RL: policy evaluation, policy iteration.

2016.02.16. RL: Monte Carlo kontroles algoritms.

2016.02.23. Laboratorijas darbs #2. RL: Monte Carlo kontroles algoritms.

2016.02.23. RL: Temporal difference (TD) algoritmi: sarsa un q-learning.

2016.03.01. Laboratorijas darbs #3. RL: Temporal difference (TD) algoritmi.

2016.03.01. Ģenētiskie algoritmi

2016.03.08. Laboratorijas darbs #4. Ģenētiskie algoritmi.

2016.03.08. Laboratorijas darbs #4. Ģenētiskie algoritmi.

2016.03.15. Lekcija un laboratorijas darbs #5. Naivais Beijesa klasifikators. Vieslekcija: "Finanšu transakciju klasificēšana un Navā Beijesa klasifikatora pielietojamība praksē".

2016.03.15. Spieta optimizācija: Particle Swarm Optimization un skudru koloniju optimizācija (ACO).

2016.03.29. Laboratorijas darbs #6. Skudru koloniju optimizācija.

2016.03.29. Klasifikācija ar Support Vector Machine.

2016.04.05. Laboratorijas darbs #7. Support Vector Machine.

2016.04.05. Laboratorijas darbs #8. Laboratorijas darbu nodošana.

Lectures and labs in spring 2016

2016.02.09. Reinforcement learning as a ML paradigm. The N-armed bandit problem.

2016.02.09. RL: MDP, grid problem, dynamic programming: policy evaluation, policy iteration.

2016.02.16. Lab #1. RL: policy evaluation, policy iteration.

2016.02.16. RL: Monte Carlo control algorithm.

2016.02.23. Lab #2. RL: Monte Carlo control algorithm.

2016.02.23. RL: Temporal difference (TD) algorithms: sarsa and q-learning.

2016.03.01. Lab #3. RL: Temporal difference (TD) algorithms.

2016.03.01. Genetic algorithms

2016.03.08. Lab #4. Genetic algorithms.

2016.03.08. Lab #4. Genetic algorithms.

2016.03.15. Lecture and lab #5. Naive Bayes classifier.

2016.03.15. Particle Swarm Optimization un Ant colony optimization.

2016.03.29. Lab #6. Ant colony optimization.

2016.03.29. Classification with Support Vector Machine.

2016.04.05. Lab #7. Support Vector Machine.

2016.04.05. Lab #8. Final activities.

Kursa vērtēšana/Ealuation

Aktivitāte/

Activity

Apraksts/Description

Nominālais atzīmes %*

Piezīmes/ Remarks

Lab.d. 1

RL: policy evaluation, policy iteration

10

 

Lab.d. 2

RL: Monte Carlo kontroles algoritms/ Monte Carlo control algorithm

10

 

Lab.d. 3

RL: Sarsa

10

 

Lab.d. 4

Ģenētiskie algoritmi/Genetic algorithms

20

 

Lab.d. 5

Naivais Beijesa klasifikators/Naive Bayes classifier

10

 

Lab.d. 6

Skudru koloniju optimizācija (Ant colony optimization)

15

 

Lab.d. 7

Support Vector Machine

15

 

Eksāmens/exam

Tests/test

10

 

KOPĀ/

TOTAL

 

100

Atzīme: 9

Grade: 9

Lab.d. X

Sarsa realizācija ar ‘Eligibility traces’ mehānismu vai Tīģera problēmas risināšana/Implemented sarsa with the ‘eligibility traces’ mechanism or the Tigers’ problem

10

ja nokārtoti visi regulārie darbi

PAVISAM KOPĀ/

GRAND TOTAL

 

110

Atzīme: 10

Grade: 10

* Nominal evaluation %

 

Laboratorijas darbi/Labs

Scenāriji: mlearning_lab.pdf

Scenarios: mlearning_lab_eng.pdf

Datu faili/Data files:

lab1.zip

lab2.zip

lab3.zip

lab4.zip

lab5.zip

lab6.zip

lab7.zip

 

Tiešsaistes resursi/Online resources

Reinforcement learning:

https://webdocs.cs.ualberta.ca/~sutton/book/the-book.html

http://www.techfak.uni-bielefeld.de/~skopp/Lehre/STdKI_SS10/POMDP_tutorial.pdf (POMDP)

Ģenētiskie algoritmi/Genetic algorithms:

http://home.lu.lv/~janiszu/courses/eanns/annsgenetic.pdf

http://www.obitko.com/tutorials/genetic-algorithms/index.php

Naivais Beijesa klasifikators/Naive Bayes classifier:

http://www.autonlab.org/tutorials/naive02.pdf

Skudru koloniju optimizācija/Ant colony optimization:

http://www.scholarpedia.org/article/Ant_colony_optimization

Support Vector machines:

http://www.kernel-machines.org/

http://axon.cs.byu.edu/Dan/678/miscellaneous/SVM.example.pdf