Directed by Kar-wai Wong


Chungking Express
Honk Kong (1994)
Tony Leung Chiu Wai .... Cop 663
Brigitte Lin Ching-hsia .... Woman in blonde wig
Takeshi Kaneshiro .... He Quiwu, Cop 223
Faye Wong .... Faye
Valerie Chow .... Air Hostess
Chen Jinquan .... Manager of "Midnight Express"