Eiropas iekšējā tirgus tiesības    (2009);  (2009)

ar ievadu kāzusu risināšanā Eiropas tiesībās

12.01.10

Rudens semestris 2009 (vācu un angļu valodā); pavasara semestris 2009 (angļu valodā); rudens semestris 2008 (vācu valodā); pavasara semestris 2008 (angļu valodā); rudens semestris 2007 (angļu valodā);  rudens semestris 2006 (vācu un angļu valodā)

[ Apraksts ] [ Plāns ]

 Apraksts

Eiropas Savienība veido ne tikai institūcionālo ietvaru, bet veido arī Eiropas integrācijas materiālās tiesības. Eiropas iekšējā tirgus tiesības sastādā lielāko daļu no šīm materiālajām tiesībām. Lekciju kurss apskata šos jautājumus, tajā skaitā Eiropas Savienības pilsoņu ekonomiskās pamatbrīvības (brīvu preču apriti, brīvu darbinieku kustību, nodibināšanās brīvību, pakalpojumu brīvu apriti, kapitāla un maksājumu brīvu apriti), tiesību tuvināšanu iekšējā tirgus ietvaros un Eiropas Savienības konkurences tiesības. Turklāt lekciju kursā tiek sniegts pārskats par Eiropas Ekonomisko un monetāro savienību.

Darbs ar reāliem dzīves kāzusiem ir lielākās daļas tiesību speciālistu ikdienas darba būtiska sastāvdaļa. Tādēļ lekciju kurss neaprobežojas tikai ar teorētisko jautājumu apskatu, bet arī iepazīstina ar Eiropas tiesību kāzusu risināšanas tehniku. Kursa dalībnieki iemācīsies kā uzsākt darbu ar konkrētu lietu, kā precīzi noskaidrot lietā būtiskāko jautājumu un kā strukturēt un formulēt lietas risinājumu Eiropas tiesībās. Kāzusu analīzē īpaša uzmanība tiks pievērsta ekonomiskajām pamatbrīvībām.

Pierakstīties uz kursu ir tiesīgi visi Latvijas Universitātes fakultāšu un Rīgas Juridiskās Augstskolas studenti. Kredītpunkti: 4 (B). Kursā ir paredzēts viens pussemestra eksāmens (iegūtā atzīme veido 50% no galīgā vērtējuma) un gala pārbaudījums (eksāmens) (iegūtā atzīme veido 50% no galīgā vērtējuma). (Pavasara semestris 2009, pavasara semestris 2009: 60:40 %).

Plāns

Pirmā daļa: Ievads

bullet

§ 1  Eiropas Savienības institucionālās un materiālās tiesības

bullet

§ 2  Eiropas Savienība kā ietvars Eiropas ekonomiskajai attīstībai

bullet

§ 3  Pārskats par Eiropas vienoto ekonomisko telpu

Otrā daļa: Pamatbrīvības

bullet

§ 4  Vispārīga teorija

bullet

§ 5  Preču aprites brīvība (ESDL 28. un turpm. panti, 110. un 111. pants / EKL 23. un turpm. panti, 90. un 91. pants)

bullet

§ 6  Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība (ESDL 45. un turpm. panti / EKL 39. un turpm. panti)

bullet

§ 7  Brīvība veikt uzņēmējarbību (ESDL 49. un turpm. panti / EKL 43. un turpm. panti)

bullet

§ 8  Pakalpojumu sniegšanas brīvība (ESDL 56. un turpm. panti / EKL 49. un turpm. panti)

bullet

§ 9  Kapitāla un maksājumu aprites brīvība (ESDL 63. un turpm. panti / EKL 56. un turpm. panti)

Trešā daļa: Iekšējā tirgus īstenošana un aizsardzība

bullet

§ 10  Tiesību tuvināšana iekšējā tirgū

bullet

§ 11  Konkurences tiesības Eiropas Savienībā

Ceturtā daļa: ekonomiskā un monetārā savienība (pārskats)

bullet

§ 12  Ekonomikas un budžeta politika Eiropas Savienības ietvaros

bullet

§ 13 Monetārā savienība

Tulkojums: Arnis Buka (2006), Līga Ziediņa (2009)

 

  © Prof. Dr. Thomas Schmitz