Jānis Valeinis

English

Sākums
CV
Pētniecība
Prezentācijas
Studentiem
Studentu darbi
Seminārs
Konferences
Vaļasprieks

Studentiem

  • Konsultāciju laiki:

          2009./2010. māc.g.  II semestris:  otrdienās Zeļļu 8, 121.telpā no 15:00 - 16:00 un otrdienās Zeļļu 8, 236.telpā no 9:00-10:00

 

  • LaTeX lietošana diplomdarbu un maģistra darbu noformēšanai:
  • Vadītie studiju kursi:
  • Lekciju materiāli:
  • Programma R:
Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu