Комбинации
международного гроссмейстера
Эдуарда Бужинского (Литва)


Если вы из 20 комбинаций правильно решите 19 или все 20, то вы узнаете один из секретов Бужинского.


В каждой позиции вам надо отметить правильный ответ относящийся к финальному удару комбинации.
Первая цифра обозначает каким по счёту ходом белых производиться удар. Оставшееся число – это поле, на которое удар завершается.

Starptautiskā lielmeistara
Eduarda Bužinska (Lietuva)
kombinācijas


Ja no 20 kombinācijām varat pareizi atrisināt 19 vai visas 20, tad jūs uzzināsiet vienu no Bužinska noslēpumiem.

 

Katrā pozīcijā jāatzīmē pareizā atbilde uz jautājumu par kombinācijas finālsitienu. Pirmais cipars nozīmē tā kārtas numuru – kurā balto gājienā tiek izdarīts sitiens. Atlikušais skaitlis ir lauciņš uz kura beidzās pēdējais izšķirošais sitiens.


Пример (см. позицию а). 
Решение: 1. 26-21 16:36  2. 47-41 36:38  3. 35-30 34:25  4. 48-43 38:40  5. 45:5 x.
Правильный ответ:  5-5 (т.е. комбинация завершается пятым ходом белых на поле "5").


   а.                                        1.                                        2.

                                 

                      5–5                                       6-13 7-13 6-1 7-14                  6-1 5-30 7-1 5-1


   3.                                        4.                                        5.

                                 

5-2 4-2 6-2 3-2                      6-2 6-3 6-4 6-13                    5-3 6-3 7-4 5-1


   6.                                        7.                                       8.

                               

 

6-1 5-1 6-2 4-2                       6-10 6-7 4-7 5-20                 5-16 6-40 6-16 5-18


   9.                                        10.                                     11. 

                              

 

6-18 5-20 5-27 6-20                6-14 3-1 5-14 6-1                6-28 7-33 7-28 6-19


   12.                                      13.                                     14. 

                              

 

6-22 6-24 7-10 7-18               7-11 7-2 6-2 6-22                  8-9 7-10 6-9 7-23


   15.                                      16.                                     17. 

                              

 

7-3 6-5 6-3 7-5                        7-4 7-5 8-5 9-5                   7-22 8-22 8-2 7-2


   18.                                      19.                                     20. 

                              

 

6-5 7-5 8-5 6-38                     7-4 7-23 7-17 8-4                 5-16 6-20 6-18 7-9


     back

Rambler's Top100 Rambler's Top100