Reģistrēšanās

[ In English ]   [ Eesti keeles ]   [ Latviski ]   [ Mājaslapa ]

Lai reģistrētos, lūdzu, atsūtiet sekojošu informāciju Jurim Smotrovam, juris.smotrovs(at)lu.lv:

Vārds, uzvārds

Universitāte, institūts vai cita organizācija, kuru pārstāvat

E-pasta adrese, tālruņa numurs (neobligāti, bet vēlams)

Kā tiks samaksāta Jūsu dalības maksa

Vai Jums vajadzīgs transports uz vai no Rakariem

(Lūdzu, paziņojiet mums, ja plānojat Rakaros ierasties vai aizbraukt vēlāk vai ātrāk par paredzēto laiku, tas ir, attiecīgi, ceturtdienas pēcpusdienu un svētdienas dienasvidu.)

Reģistrācijas maksa: tā ir 85 lati vai 125 eiras. Piezīme, īpaši studentiem: ļoti ticami, ka dalības maksu var apmaksāt Jūsu augstskola vai institūts, lūdzu, interesējieties pie saviem zinātniskajiem vai projektu vadītājiem. Dalībniekus no Latvijas Universitātes lūdzu noskaidrot un paziņot mums, no kuriem LU līdzekļiem dalība tiks apmaksāta. Dalībniekus no citurienes lūdzam vai nu pārskaitīt maksu uz zemāk norādīto kontu, vai arī, ja vajadzīgs, norādīt, kam mums sūtīt rēķinu. Konta rekvizīti:

Maksājuma saņēmējs: Latvijas Universitāte
Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586
PVN reģ. nr.: LV90000076669

Saņēmēja banka: Valsts kase
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

IBAN konta nr.: LV33TREL9150101000000
BIC kods: TRELLV22 

Maksājuma mērķis: DF konference (B3831-100), JŪSU-VĀRDS JŪSU-UZVĀRDS

Reģistrācijas termiņš ir 16. septembris (piezīme 17. septembrī: dažas dienas vēl iespējama reģistrācija, lūdzu, rakstiet mums uz augstāk minēto e-pasta adresi).

Pēdējais atjaunojums 18.9.2010