Uz augšu

Mājaslapa

Eksāmena jautājumi. Programmēšana, pavasara semestris

Atjaunots 14.06.2016.

 1. Klase kā viens no objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieniem.

 2. Objekta jēdziens objektorientētajā programmēšanā.

 3. UML klašu un objektu diagrammas.

 4. UML aktivitāšu diagrammas.

 5. Atslēgvārdi private, public, protected.

 6. Konstruktors.

 7. Destruktors.

 8. Hedera faili.

 9. Rādītāja (norādes) mainīgie.

 10. Dinamiska atmiņas pieprasīšana un atbrīvošana.

 11. This rādītājs.

 12. Kaskadēta metožu (konstruktoru, destruktoru, operatoru) izsaukšana.

 13. Operatoru pārslogošana (operator overloading).

 14. Mantošana.

 15. Algoritma izpildes laika precīza novērtēšana. Sliktākā gadījuma laiks.

 16. Algoritma izpildes laika asimptotiska novērtēšana sarežģītība ar kārtu. O-mērs.

 17. Polimorfisms.

 18. Funkciju veidne (šablons, template).

 19. Klašu veidne.

 20. Saraksta klase, izmantojot veidnes (šablonus) (nelietojot STL).

 21. STL bibliotēkas jēdziens.

 22. Plūsmas ievades klases un objekti. cin objekts.

 23. Plūsmas izvades klases un objekti. cout objekts.

 24. Bināru komponenšu failu veidošana secīgi.

 25. Bināru komponenšu failu lasīšana secīgi.

 26. Bināru komponenšu failu veidošana ar tiešo pieeju.

 27. Bināru komponenšu failu lasīšana ar tiešo pieeju.

 28. Izņēmumsituāciju apstrādes pamatjēdzieni.