Uz augšu

Mājaslapa

Eksāmena jautājumi. Programmēšana, rudens semestris

Atjaunots 21.12.2015.

1.      Algoritms. Tā uzdošanas veidi: cilvēku valoda, grafiska valoda, programmēšanas valoda.

2.      Blokshēma, Nassi-Šneidermana struktogramma, UML aktivitāšu diagramma – līdzības un atšķirības.

3.      Dators kā algoritma izpildītājs. Datoru raksturojošie lielumi.

4.      Algoritma testēšana. Testu izvēles principi.

5.      Algoritma izpildes laika (soļu skaita) aprēķināšana.

6.      Programmēšanas stils.

7.      Programmēšanas valodas C++ leksēmas: identifikatori (identifiers), atslēgas vārdi (keywords), literāļi (literals), operatoru marķieri (operator tokens), dienesta simboli (punctuators).

8.      Programmēšanas valodas C++ sintaktiskie elementi: mainīgie (variables), datu tipi (data types), izteiksmes (expressions).

9.      Programmēšanas valodas C++ konstrukcijas: priekšraksti (statements), deklaratori (declarators), bloki (blocks), bloka deklarācijas galvas (block declarations beginnings).

10.  Klase – objektorientētās programmēšanas pieejas pamatvienība.

11.  Konstruktors un destruktors.

12.  Klases elementu slēpšana, klases pirmkoda strukturēšana (heders, metožu realizācija ārpus hedera).

13.  Objektu tieša veidošana.

14.  Objektu dinamiska veidošana.

15.  Formālais programmēšanas valodas sintakses definēšanas līdzekļi – ISO metavaloda un sintaktiskā diagramma.

16.  C++ programmas vispārējā struktūra (faili, programmas bloki).

17.  Datu pamattips int. Mainīgā deklarēšana. Darbības. Literāļu pieraksts.

18.  Datu pamattipi float un double. Mainīgā deklarēšana. Darbības. Literāļu pieraksts.

19.  Datu pamattips char. Mainīgā deklarēšana. Darbības. Literāļu pieraksts.

20.  Masīvs.

21.  Dinamisks vienas dimensijas masīvs – izveidošana un darbs ar to.

22.  Vairākdimensiju masīvs.

23.  Dinamisks divdimensiju masīvs – izveidošana un darbs ar to.

24.  Mainīgo deklarēšana un inicializācija.

25.  Izteiksme.

26.  Loģiska izteiksme.

27.  Piešķiršanas priekšraksts.

28.  Zarošanās priekšraksts if-else.

29.  Zarošanās priekšraksts switch.

30.  Cikla priekšraksts ar skaitītāju.

31.  Cikla priekšraksts ar priekšnosacījumu.

32.  Cikla priekšraksts ar pēcnosacījumu.

33.  Funkcija. Funkcijas pārslogošana.

34.  Funkcijas prototips un tā nozīme.

35.  Funkcijas parametri (parametri-vērtības, parametri-references, noklusētie, konstantie).

36.  Funkcijas realizācija un izsaukums.

37.  Masīva nodošana caur funkcijas parametru.

38.  Vairākdimensiju masīva nodošana caur funkcijas parametru.

39.  Rādītājs, adrese un reference.

40.  Zema līmeņa simbolu virkne. Mainīgā deklarēšana. Darbības un standarta funkcijas. Literāļu pieraksts.