Uz augšu

Mājaslapa

Eksāmena jautājumi. Algoritmi un programmēšana (rudens semestris)

Atjaunots 28.11.2017.

1.      Algoritms. Tā uzdošanas veidi: cilvēku valoda, grafiska valoda, programmēšanas valoda.

2.      Grafiskas valodas programmas pierakstam. Pseidokods.

3.      Sistēmas valodas un skriptu valodas. Kompilatori un interpretatori.

4.      Programmu darbināšanas platformas. Programmēšanas vides un rīki.

5.      Programmu testēšana un atkļūdošana.

6.      Programmēšanas stils.

7.      Datu izvade C++ konsoles režīmā.

8.      Datu ievade C++ konsoles režīmā.

9.      Datu ievade un izvade JavaScript.

10.  Programmēšanas valodas leksiskā līmeņa elementi – identifikatori (identifiers), atslēgas vārdi (keywords), literāļi (literals), operatoru marķieri (operator tokens), dienesta simboli (punctuators).

11.  Mainīgie un datu tipi valodā C++.

12.  Mainīgie un datu tipi valodā JavaScript.

13.  Mainīgo deklarēšana, inicializācija un piešķiršana.

14.  Veselo skaitļu datu tips (int) un loģiskais datu tips bool. Darbības un vērtību pieraksts.

15.  Peldošā komata skaitļu datu tips (float, double). Darbības un vērtību pieraksts.

16.  Veselo un peldošā komata skaitļu apstrādes īpatnības.

17.  Mainīgo redzamība un dzīves ilgums. Lokālie un globālie mainīgie.

18.  Skaitliska izteiksme (numeric expression).

19.  Loģiska izteiksme (logical expression).

20.  Skaitlisku vērtību apstrāde C++ un JavaScript.

21.  Zarošanās priekšraksts if-else. Vairāku līmeņu zarošanās.

22.  Zarošanās priekšraksts switch un kondicionālais operators (?:).

23.  Cikla priekšraksti – for, while, do-while.

24.  Cikla kontrole, apejot cikla nosacījumu – continue, break, return.

25.  C++ programmas vispārējā struktūra (funkcijas, bloki, priekšraksti).

26.  C++ programmas failu struktūra un kompilēšana.

27.  JavaScript programmas vispārējā struktūra.

28.  Funkcija C++ – deklarācija, definīcija, izsaukums.

29.  Funkcijas parametri (parametri-vērtības, parametri-references, noklusētie, konstantie) un atgriežamais tips C++.

30.  Funkcija JavaScript.

31.  Funkciju pārslogošana un noklusētie parametri.

32.  Funkciju veidne C++ un parametru dinamisms JavaScript.

33.  Rekursija.

34.  Masīvs C++ un to nodošana caur parametru.

35.  Masīvs JavaScript.

36.  Vairākdimensiju masīvs C++ un tā nodošana caur parametru.

37.  Dinamiska masīvs C++.

38.  Iebūvētais dinamiskais masīvs vector valodā C++.

39.  Simbola datu tips C++ (char). Darbības un vērtību pieraksts.

40.  Zema līmeņa simbolu virkne C++ char*. Darbības un vērtību pieraksts.

41.  Augsta līmeņa simbolu virkne C++ string. Darbības.

42.  Simbolu virkne JavaScript.

43.  Klases vispārējā struktūra C++. Metožu realizācija ārpus klases.

44.  C++ konstruktors. Konstruktoru specifiskā sintakse.

45.  Noklusētais konstruktors. Kopijas konstruktors.

46.  C++ destruktors. Noklusētais destruktors.

47.  Klases elementu pieejamība (public, private). Klases un lokālie mainīgie.

48.  Rādītājs, adrese, reference.

49.  Formālie programmēšanas valodas sintakses definēšanas līdzekļi.

50.  UML klašu diagrammas.