Uz augšu

Mājaslapa

Laboratorijas darbu scenāriji programmēšanā C++, Python un JavaScript

NB! Tie, kam ir problēmas vai neskaidrības, kā atrast "pareizās atbildes", kas minētas scenārijos (respektīvi, cpp failiņus, kuru nosaukumi minēti slīprakstā), sk. šīs lapas pašā apakšā.*

1. Darbs ar vidi Dev-C++. Projekta veidošana. (lab1.htm)
C++: lab1.1.cpp; lab1.2.cpp
Python: lab1.1.py; lab1.2.py

2. Kompilatora/interpretatora kļūdas paziņojumi, datu tipi, parastā un formatētā ievade un izvade. (lab2.htm)
C++: lab2.3.cpp; lab2.4.cpp; lab2.5.cpp
Python: lab2.3.py; lab2.3a.py; lab2.3b.py; lab2.4.py; lab2.4a.py
C++ ievade/izvade: io.cpp; ioplus.cpp; iorepeat.cpp; iorepeatplus.cpp
JavaScript ievade/izvade: ioprompt1.html; ioprompt2.html; iohtml.html

3. Datu tipi.Skaitliskas izteiksmes. (lab3.htm)
C++: lab3.1.cpp; lab3.2.cpp
Python: lab3.1.py; lab3.1a.py; lab3.1b.py; lab3.2.py

4. Zarošanās priekšraksts if. Cikls for. (lab4.htm)
C++: lab4.1.cpp; lab4.2.cpp; lab4.3.cpp; lab4.4.cpp
Python: lab4.1.py; lab4.2.py; lab4.3.py; lab4.4.py

5. Loģiskas izteiksmes un cikli. (lab5.htm)
C++: lab5.1.cpp; lab5.2.cpp; lab5.3.cpp
Python: lab5.1.py; lab5.2.py

6. Masīvi un simbolu virknes. (lab6.htm)
C++: lab6.1.cpp lab6.2.cpp
Python: lab6.1.py

7. Divdimensiju masīvi.
lab7.htm; lab7.1.cpp

8. Masīvi/saraksti. (lab8.htm)
C++: lab8.1.cpp lab8.2.cpp lab8.3.cpp
Python: lab8.1.py

9. Funkcijas.
lab9.htm; lab9.1.cpp lab9.2.cpp ab9.3.cpp

10. Masīvu apstrāde funkcijās.
lab10.htm lab10.1.cpp lab10.2.cpp lab10.3.cpp lab10.4.cpp lab10.5.cpp

11. Simbolu virkņu apstrāde funkcijās.
lab11.htm lab11.1.cpp lab11.2.cpp lab11.3.cpp

12. Objektorientētā programmēšana. Klases pārveidošana.
lab12.htm lab12.1.cpp lab12.2.cpp

13. Objektorientētā programmēšana. Konstruktors un destruktors. Dinamiska masīva realizācija.
lab13.htm lab13.1.cpp lab13.2.cpp lab13.3.cpp

14. Objektorientētā programmēšana. Vienkāršas klases izveide.
lab14.htm lab14.1.cpp lab14.2.cpp

15. Objektorientētā programmēšana. Mantošana.
lab15.htm lab15.cpp

16. Operatoru pārslogošana.
lab16.htm lab16.cpp

17. Klases šablons.
lab17.htm lab17.cpp

18. STL vector pielietošana.
lab18.htm lab18.cpp

19. Teksta failu apstrāde.
lab19.htm lab19.1.cpp lab19in.txt lab19.2.cpp

20. Bināru failu apstrāde.
lab20.htm lab20.1.cpp lab20.2.cpp

21. Saistītais saraksts.
lab21.htm lab21.cpp

JavaScript un C++

21. Saistītais saraksts.
lab21.htm lab21.cpp

* Laboratorijas darbu scenārijos sastopamas t.s. "pareizās atbildes" -- cpp failiņi, kas ir nosaukti, bet par kuriem jums, iespējams, nav zināms, kur tie atrodas. Pareizās atbildes faili dabūjami, tiešā veidā ierakstot tos adreses laukā (tajā pašā direktorijā, kur attiecīgais html fails), tātad, kaut arī tie nav pieejami caur linku, tie eksistē! Piemēram, laboratorijas darbā #3 (http://www.zuters.com/prg/prglab/lab3/lab3.htm), failiņš lab3.2b.cpp atrodas http://home.lu.lv/~janiszu/prg/prglab/lab3/lab3.2b.cpp.