back to homepage 

No kreisās stāv Alis Balbārzdis (M, Ķegums), Ivars Mauriņš (MK, Ķegums), Sandra Bobrova (I, Valmiera), Marita Mozais (I, Viļāni), Voldemārs Šteins (MK, Olaine), Jānis Kalējs (M, Bauska), Guntars Purviņš (SM, Bauska), Vitālijs Kravcovs (M, Bauska), Jānis Lelis (M, Rīga), Zigmārs Rumbenieks (SM, Bauska), Laimonis Zālītis (LM, Bauska), Tālivaldis Rūmītis (M, Bauska), Daumants Znatnajs (Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības prezidents),
priekšplānā Vaclavs Griņēvičs (MK, Ķegums), Valda Meire (MK, Liepāja), Zoja Uvačana (M, Rīga), Rūdolfs Tomass (M, Kuldīga), Gunta Jaudzema (MK, Līvāni).

(Arnolda Šimkusa foto)


Rambler's Top100