back to homepageNOLIKUMI 


                     

                                                                                                        ___.

 

 

 

 

 

 

NOLIKUMS

par atklāto „RTU dambretes turnīru 2009”

 

1.    Mērķi un uzdevumi.

Sacensības tiek rīkotas, lai:

·   popularizētu un attīstītu dambretes sporta veidu;

·   paaugstinātu sporta meistarību;

·   veicinātu dambretistu saimes savstarpējos kontaktus;

·   noteiktu RTU Sporta Kluba 2009. gada uzvarētājus.

 

2.    Turnīra rīkošanas vieta un laiks.

Turnīrs tiek rīkots RTU tenisa kortos Kronvalda bulvārī 28.02.2009.

plkst. 1100

 

3.    Turnīra norises vadība.

Kopējo turnīra norises vadību un organizāciju veic RTU Sporta Klubs.

Tiešā sacensības rīkošana tiek uzticēta tiesnešu kolēģijai RTU Sporta Kluba Dambretes sekcijas vadītāja RTU docenta Jāņa Leļa vadībā.

 

4.    Turnīra programma.

Turnīram paredzēts rīkot sacensības:

·        100 lauciņu dambrete atsevišķi ar sieviešu un vīriešu ieskaiti;

·        klasiskā krievu dambrete ar sieviešu un vīriešu ieskaiti;

·        blic-turnīrs kopējo 100 un 64 lauciņu dambretes ieskaiti pa vienai partijai.

 

5.    Turnīra dalībnieki.

Turnīrā tiek pielaisti sievietes un vīrieši ne zemāki par otro sporta klasi.

 

6.    Turnīra kalendārs (28.02.2009.)

Dalībnieku reģistrācija                    1030 līdz 1100

Turnīrs 100 lauciņu dambretē         1100

Turnīrs krievu dambretē                 1500

Blitc turnīrs                                   1700

Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.

 

7.    Sacensības norises noteikumi

Sacensības tiek rīkotas pēc FMJD noteikumiem. Sacensības rīkošanas sistēmu nosaka tiesnešu kolēģija vadoties no dalībnieku skaita katrās sacensībās.

 

8.    Laika kontrole

·       100 lauciņu dambretē – 15 min. katram dalībniekam līdz partijas beigām;

·       Krievu dambretē – 10 min. katram dalībniekam līdz partijas beigām;

·       Ātrspēles  sacensībās  – 5 min. 100 lauciņu dambretē katram dalībniekam;

-   3 min. krievu dambretē katram dalībniekam.

 

9.    Uzvarētāja noteikšana.

Vietas katrās sacensībās nosaka pēc maksimālā punktu skaita.

Par uzvaru - 4 punkti, par neizšķirtu - 2 punkti, par zaudējumu - 1 punkts, par neierašanos uz kārtu - 0 punktu, par uzvaru bez spēles (pretinieka neierašanās gadījumā) - 3 punkti.

Vienādu punktu skaita gadījumā 2 vai vairākiem dalībniekiem papildus kritērijus nosaka tiesnešu  kolēģija atbilstoši sacensību rīkošanas sistēmai.

 

10.     pbalvošana.

Dalībnieki, kuri ieņem 1.–3. vietu katrās sacensībās tiek apbalvoti ar diplomiem un vērtīgām balvām.

Atsevišķi tiek apbalvota RTU studentu un mācībspēku ieskaitē. Sacensību atklāšanas laikā organizatori paziņos par papildus balvām.

 

11.     Dalības nosacījumi.

Visi izdevumi par iebraukšanu un izbraukšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas.

Lūdzam apstiprināt savu dalību – turnīra galvenais tiesnesi RTU Sporta Kluba Dambretes sekcijas vadītājs docents Jānis Lelis tālr.: 29556340;

                                                                      e-mail: jlelis@latnet.lv

 

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru. 

 

 

RTU Sporta Kluba Org.  komiteja

 

-top-