Aleksandrs Šostaks


English

Sākums
CV
Pētniecība
Mācību darbs
Vaļasprieks
Zeļļu ielā  8

Matemātikas nodaļa 
Rīga, LV-1002
 

tālr: 371-7033725

371-29109639

fax: 371 - 7033701

email: sostaks@lanet.lv

sostaks@latnet.lv

sostaks@mathstat.yorku.ca

Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu