Aleksandrs Šostaks

English

Sākums
CV
Pētniecība
Studentiem
Vaļasprieks

CV

Vārds, Uzvārds:Aleksandrs Šostaks

Darba adrese:   Matemātikas nodaļa, Latvijas Universitāte,

Rīga LV-1002, Zeļļu ielā 8, 231. kabinets , tel. 7037725

e-pasts: sostaks@lanet.lv; sostaks@latnet.lv

Dzimšanas datums un vieta:      1948. gada 5. decembrī; Rīgā, Latvijā

Izglītība

 1978. -1979.g.         stažieris (post-doc) Zagrebas universitātē.

1971.- 1974.g.         aspirants: Latvijas Universitātē, Matemātiskas analīzes katedrā    un Maskavas Valsts Universitātē,  topoloģijas katedrā

1966. -1971.g.        Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes     Matemātikas nodaļas students.

1966. g.                   absolvēju Rīgas 1. vidusskolu (pašlaik - Rīgas 1. ģimnāzija).

 

Zinātniskie grādi:

 

Dr. Habil. Math.        (Habilitētā doktora disertācija aizstāvēta 1992. gada novembrī Latvijas Universitātes Matemātikas Padomes sēdē.)

1992.g. Dr. Math.      (ar Latvijas Republikas Zinātnes Padomes lēmumu kandidāta disertācija nostrificēta kā    doktora disertācija )

1975. g.     Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts. (Disertācija aizstāvēta 1975. gadā Lumumbas vārdā nosauktajā universitātē Maskavā)

 

Zinātniskie nosaukumi:

2003.g.                        Eiropas Zinātņu akadēmijas loceklis

2004 .g.                       Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondetājloceklis

1997.g.                         Profesors Ģeometrijā un topoloģijā.

 

Profesionālā karjera:

2006g. 01.-06           viesprofesors Jorkas universitātē (Toronto, Kanada)

Kopš 1993. gada      profesors: Latvijas universitātē, Fizikas un matemātikas       fakultātes    Matemātiskās analīzes katedrā.

1993. gada septembrī - decembrī - viesprofesors: Rodes universitātē, Teorētiskās un lietišķās matemātikas nodaļā (Greimstaunā, Dienvidāfrikas republikā).

1979. g. - 1993. g.    docents: Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

1978./79.māc.g.         pētnieks: Zagrebas universitātes Matemātikas nodaļā (Zagreba, Dienvidslāvijā).

1977.g. -1979. g.    vecākais pasniedzējs: Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

1974. g. - 1977. g.    asistents: Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

 

Dalība profesionālajās organizācijās

 

·       Latvijas Matemātikas Biedrība (kopš 1993. gada biedrības valdes loceklis: 1997.-2001. - biedrības priekšsēdētājs).

·       American Mathematical Society (kopš 1990.gada).

·       South African Mathematical Society ( 1994 - 1999.gg.)

·       Russian Association of Fuzzy Systems (1988 - 1994.)

·       No 1998.g. līdz 2001. g. ikgadējās ASV topoloģijas konferences orgkomitejas (stirring committee) loceklis.

 • Latvijas statsistiķu asociācijas loceklis.

Eksperta aktivitātes.

·       ES programmas Marie-Curie neatkarīgais eksperts.

·       Vairākkārt esmu strādājis kā pieaicināts eksperts "South African Science Foundation", "Science Foundation of Čech republic", "Estonian Science Foundation".

 

Zinātnisko pētījumu virzieni. Zinātniskās intereses:

·         Vispārīgā topoloģija

(Topoloģisku telpu invarianti, nepārtrauktu funkciju turpinājums, absolūto ekstenzoru un retraktu teorija, vispārinātas metriskas telpas, šeipi, homotopiska topoloģija, kompaktas telpas, kompaktifikācijas);

·       Kategoriju teorija;

·       L-kopas un L-vērtīgas struktūras: teorija un lietojumi

 • Režģu teorija.

 

Publikācijas

 

Kopējais publikāciju skaits 142  No tiem

·       Nodaļas monogrāfijās: 4

·       Zinātniskajos žurnālos  57  ( No tiem SCI sarakstā iekļautajos 25)

·       Konferenču tēzēs (abstracts)  42  un rakstu krājumos (proceedings) 9

·       Universitāšu neregulāros izdevumos 20

·       Mācību izdevumos 6

·       Citas publikācijas 3

 

Svarīgākās publikācijas par visu periodu:

 1. 20 лет нечеткой топологии: основные идеи, концепции и результаты, Успехи Математических Наук,  44, N 6 (270), 99-147 English translation: Two decades of fuzzy topology: Basic ideas, concepts and results. Russian Math. Surveys, vol. 44, N 6, pp 125-186. (1989)
 2. On decomposition of a space into certain subspaces and cl-cardinality of a topological space. (Līdzautori Ju. Bregman B.Shapirovski) Topology and Appl., vol. 57, pp. 295-306. (1994).
 3. Basic structures of fuzzy topology, Part I, J. of Math. Sciences, vol. 78, pp. 662-701 (1996).
 4. Axiomatic foundations of fixed-basis fuzzy topology (Līdzautors U. Höhle)

In: The Handbook of Fuzzy Sets Series, vol. 3:  Mathematics of Fuzzy Sets: Logic, Topology and Measure Theory. Serial Eds:  D. Dubois, H. Prade,

Chapter 3, pp. 123 - 273. Kluwer Academic Publ. (1999)

 1. On some fuzzy categories related to category  L-TOP of L-topological spaces.

In: Topological and Algebraic Structures in Fuzzy Sets. Trends in Logics, vol. 30, S.E. Rodabaugh and E.P. Klement eds. Chapter 12 , pp. 337 - 374. Kluwer Academic Publ. (2003).

 

 

Akadēmiskie kursi

 

- Latvijas Universitātē:

·       Matemātiskā analīze,

·       Funkcionālā analīze,

·       Topoloģija,

·       Kopu teorija,

·       Kategoriju teorija, .

·       L- kopas un L-vērtīgas struktūras.

 

- Citās augstskolās (Latvijā un Ārvalstīs):

·         Augstākā matemātika,

·         Matemātiskā statistika

·         Varbūtību teorija

·         General Topology (Greimstaunā, DAR)

·         Introduction into Sets and Logics (Jorkas universitāte, Toronto, 2006.g)

 

Organizatoriskais darbs:

 1. 1999-2005.gg.  LU Matemātiskās analīzes katedras vadītājs
 2. Konferenču un semināru organizēšana:

·       1976. g., 1979. g., 1980 g., 2001g. 2006.g. organizēju (vissavienības vai starptautiskas) konferences un seminārus.

·        Kopš 1982.gada organizēju un vadu  (kopā ar prof. M. Ābelu no Tartu Universitātes) Latvijas-Igaunijas regulārus seminārus topoloģijā un algebrā.

·       Esmu viens no Latvijas Matemātikas Biedrības dibinātājiem (1993. g. janvārī).

 • "Matemātiķa-statistiķa" augstāko profesionālo studiju programmas direktors (kopš 2001.gada)

 • Esmu Latvijas universitātes Matemātikas maģistra studiju programmas apakšvirziena Topoloģija un algebra vadītājs.

 

3. Darbs zinātniskajos žurnālos:

·       Kopš 1974. gada esmu Latvijas universitātes Zinātnisko Rakstu Krājuma Matemātikas sērijas redkolēģijas loceklis. Vairākkārt esmu bijis šā izdevuma atbildīgais redaktors; kopš 2002. gada redaktora vietnieks.

·       Starptautiskā (SCI sarakstā iekļauto) žurnāla "Fuzzy Sets and Systems" redakcijas loceklis.

·       Starptautiskā specializētā matemātikas žurnāla Fuzzy Mathematics redakcijas loceklis.

·       Žurnāla Matematički Vesnik (Belgrada, Dienvidslāvija) redakcijas loceklis.

·       Referatīvā žurnāla Mathematical Reviews (ASV) referents (kopš 1980)

·       Referatīvā žurnāla Zentralblatt MATH (Vācija) referents (kopš 1991)

·       Referatīvā žurnāla “Referativnij Žurnal  (Krievija) referents (kopš 1974)

2006. gada 20. jūnijā.

 

 

Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu