Aleksandrs Šostaks

English

Sākums
CV
Pētniecība
Mācību darbs
Vaļasprieks

Mācību darbs

Nodarbību saraksts 2007/2008.ak.gada pavasara semestrī

Otrdienās 10.30-12.10 Matemātiskā analīze I - FMF, Zeļļu ielā 8, 233.aud.

Ceturtdienās 10.30-12.10 Matemātiskā analīze I - FMF, Zeļļu ielā 8, 236.aud.

Ceturtdienās 14.30-16.10 Topoloģija II - FMF, Zeļļu ielā 8, 240.aud.

Ceturtdienās 16.30-18.10 Specseminārs "Topoloģija, kategorijas un L-kopas@ - - FMF, Zeļļu ielā 8, 240.aud.

Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu