Eiropas tiesību pamattermini   

30.06.10

Rīga, 30.06.2010

[ Grundwortschatz Europarecht ] [ Basic vocabulary of European Union law ]

Projekts

"Eiropas tiesību pamattermini" ("Grundwortschatz Europarecht" / "Basic vocabulary of European Union law") krājumā ir atrodami svarīgākie Eiropas Savienības dibināšanas līgumu un sekundāro tiesību aktu, kā arī tiesību dogmātikas jēdzieni. Šis pamatterminu krājums ir radīts, lai atvieglotu vienkāršu, bet precīzu multilingvālu komunikāciju. Tulkojums latviešu valodā galvenokārt vadās pēc kontinentālās Eiropas tiesību terminoloģijas, cenšoties novērst pāpratumus, kas var rasties, veicot tulkojumu no angļu valodas. Atsevišķos gadījumos būtiskas atšķirības tulkojumos ir paskaidrotas atsaucēs.

"Eiropas tiesību pamattermini" ir projekts, ko kopīgi izstrādāja Thomas Schmitz (terminoloģija vācu un angļu valodā, redakcija), Kaspars Gailītis, Jūlija Kolomijceva, Kristīna Krasta, Ieva Vanaga un Līga Ziediņa (terminoloģija latviešu valodā). Šis krājums tika izstrādāts 2008./2009. gadā Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros. 2010. gadā krājums tika pilnveidots un aktualizēts (bez Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja līdzdalības). Otrajā izdevumā ir ņemtas vērā daudzas izmaiņas un jauninājumi, kas ir izdarīti ar Lisabonas Līgumu. Darbam ar vecākiem tekstiem internetā lejupielādei joprojām ir pieejams pirmais izdevums. Mēs pateicamies visiem lietotājiem par ieteikumiem un komentāriem. Priekšlikumus papildinājumiem un uzlabojumiem lūgums arī turpmāk sūtīt uz e-pasta adresi: kaspars.gailitis@apollo.lv (Kaspars Gailītis) vai tschmit1@gwdg.de (Thomas Schmitz).

Materiāli lejupielādei (PDF)  

bullet

30.06.2010: Schmitz (red.), Eiropas tiesību pamattermini (2. izdevums, 2010)  (de-en-lv, en-de-lv, lv-de-en)

bullet

Darbam ar vecākiem tekstiem skat.: Schmitz (red.), Eiropas tiesību pamattermini (1. izdevums, 2009)

 

 

© Prof. Dr. Thomas Schmitz