Jānis Buls

Sākums

Curriculum vitae

Pētniecība

Studentiem

ESF projekts

Vaļasprieki


Latvijas Universitāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Matemātikas nodaļa

Matemātiskās analīzes katedra

Zeļļu iela 8, M232. kabinets

Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, LV - 1002

Darba tālrunis: 7033726

E-pasts: buls[at]fmf.lu.lv