Jānis Buls

Sākums

Curriculum vitae

Pētniecība

Studentiem

ESF projekts

Vaļasprieki


Curriculum vitae

 

Dzimšanas gads: 1950 Rīga
 
Izglītība: 1966 - 1969 Rīgas 1. vidusskolas skolēns
1969 - 1974 LVU Fizikas un matemātikas fakultātes students
1984 - 1987 LVU Fizikas un matemātikas fakultātes aspirants
 
Akadēmiskie nosaukumi 1988 fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts
un zinātniskie grādi: 1992 matemātikas doktors
1992 docents
2007 asociētais profesors matemātikā
2013 profesors matemātikā
2019 emeritēts profesors
 
Nodarbošanās: 1974 - 1979 LPSR ZA FEI inženieris, vecākais inženieris
1979 - 1984 LVU asistents
1987 - 2007 LU asistents, lektors, docents
2007 - 2013 LU asociētais profesors
2013 - 2019 LU profesors
2019 - pašlaik Profesora vietas izpildītājs
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 1997 - 2000 Latvijas Zinātnes padomes finansēta granta tēma 96.0138
„Kriptosistēmas efektivitātes izpēte”
2000 - 2003 Latvijas Zinātnes padomes finansēta granta tēma 01.0835
„Multipozicionāla digitālā paraksta shēmas drošība”
2004 - 2008 Latvijas Zinātnes padomes finansēta granta tēma 04.1126
„Plūsmas šifra atslēgu vadāmu ģeneratoru konstrukcija”
2005 - 2008 Latvijas Zinātnes padomes finansēta granta tēma 05.1449
„Attēlojumu dinamika metriskās telpās”
 
Zinātniskās intereses: diskrētajā matemātikā, matemātiskajā kibernētikā, algebrā,
algoritmu teorijā un kriptogrāfijā.