Sākums

Curriculum vitae

Pētniecība

Studentiem

ESF projekts

Vaļasprieki

LU Matemātikas nodaļas akadēmiskā personāla apmācība Web tehnoloģijās un mājaslapu izveide

Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0003/0063

 

Projekta vadība

Jānis Buls, vadītājs;

Svetlana Asmuss, vadītāja asistente.

 

Projekta padome

Ojārs Judrups, padomes priekšsēdētājs;

Jūlija Stare, ADP projekta administratore;

Andris Jakovičs, padomes sekretārs.

 

Eksperti un konsultanti

Andis Janovs, LU Sabiedrisko attiecību departamenta LU Portāla redaktors;

Uldis Straujums, lektors.

Projekta darba grupa

Svetlana Asmuss, asociētā profesore;

Baiba Āboltiņa, lektore;

Nataļja Budkina, stundu pasniedzēja;

Inese Bula, asociētā profesore;

Jānis Buls, docents;

Viktorija Carkova, asociētā profesore;

Jānis Cepītis, asociētais profesors;

Andrejs Cibulis, asociētais profesors;

Silvija Čerāne, docente;

Halina Lapiņa, lektore;

Ojārs Lietuvietis, asociētais profesors;

Jānis Mencis, asociētais profesors;

Andrejs Reinfelds, profesors;

Nadežda Siņenko, docente;

Aleksandrs Šostaks, profesors;

Ingrīda Uļjane, asistente.