Sākums

Curriculum vitae

Pētniecība

Studentiem

ESF projekts

Vaļasprieki

 

2020. gada pavasaris

Ievads algoritmu teorijā   8.30 - 10.10 otrdienās Zinātņu mājā 204. auditorijā
Matemātika optometristiem II 10.30 - 12.10 otrdienās Dabas mājā 223. auditorijā
Zinātniskais seminārs 12.30 - 14.10 piektdienās Zinātņu mājā 725. auditorijā
Automāti un algoritmu teorija 16.30 - 19.45 piektdienās Zinātņu mājā 205. auditorijā

 

Zelta fonds

Kursa darbi, diplomdarbi, ...

 • Abstraktā algebra
 • Diskrētās matemātikas un algebras izvēlētas tēmas
 • Augstākā matemātika I
 • Matemātiskās struktūras I
 • Augstākā matemātika II
 • Matemātiskās struktūras II
 • Ievads algoritmu teorijā
 • Ievads skaitļu teorijā
 • Lineārā programmēšana
 • Klasiskā kriptogrāfija
 • Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi
 •  

  Specsemināri

 • vārdu kombinatorikā
 • algebrā, algoritmu teorijā un kriptogrāfijā I
 • algebrā un algoritmu teorijā
 • algebrā, algoritmu teorijā un kriptogrāfijā II