Sākums

Curriculum vitae

Pētniecība

Studentiem

ESF projekts

Vaļasprieki

 

2015. gada pavasaris

Abstraktā algebra 11.25 - 13.15 otrdienās Zeļļu ielā 8 M100. auditorijā
Abstraktā algebra 10.30 - 13.15 trešdienās Zeļļu ielā 8 M235. auditorijā
Augstākā matemātika II 13.25 - 16.10 ceturtdienās Zeļļu ielā 8 M112. auditorijā
Diskrētās matemātikas un algebras izvēlētas tēmas 16.30 - 19.45 piektdienās Zeļļu ielā 8 M243. auditorijā

 

Zelta fonds

Kursa darbi, diplomdarbi, ...

 • Abstraktā algebra
 • Diskrētās matemātikas un algebras izvēlētas tēmas
 • Augstākā matemātika I
 • Matemātiskās struktūras I
 • Augstākā matemātika II
 • Matemātiskās struktūras II
 • Ievads algoritmu teorijā
 • Ievads skaitļu teorijā
 • Lineārā programmēšana
 • Klasiskā kriptogrāfija
 • Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi
 •  

  Specsemināri

 • vārdu kombinatorikā
 • algebrā, algoritmu teorijā un kriptogrāfijā I
 • algebrā un algoritmu teorijā
 • algebrā, algoritmu teorijā un kriptogrāfijā II