Sākums

Curriculum vitae

Pētniecība

Studentiem

ESF projekts

Vaļasprieki


Konferences

 

J.Buls, A.Liepiņš 1984 Uzdevumu un vingrinājumu sistēma matemātiskajā analīzē. Uzdevumu racionāla atlase kā matemātiskās izglītības uzlabošanas līdzeklis skolā un augstskolā. Metodiskie materiāli. Daugavpils, 13. lpp.
J.Buls 1991 Automātu modelēšana. Vispasaules latviešu zinātņu kongress. Referātu tēzes. 5. sējums, Rīga, 1 lpp.
I.Balode, J.Buls 1995 Automātu pusgrupas reprezentācija. 1. Latvijas matemātikas konference. Tēzes, Rīga, 1995. 20. - 21. oktobris, lpp. 6. - 7.
I.Balode, J.Buls The representation of semigroup for automaton. Problems of Pure and Applied Mathematics. Abstracts, Tallin, 1 p.
J.Buls, V.Buža, R.Glaudiņš 1997 Semigroups and Simulation of Automata. 2. Latvijas matemātikas konference. Tēzes, Rīga, 1997. gada 31. oktobris - 1. novembris, lpp. 10. - 11.
J.Buls 2000 Quaternions in Construction of a Public-key Cryptosystem. 3. Latvijas matemātikas biedrības konference. Tēzes, Jelgava, 14. - 15. aprīlis, lpp. 21. - 22.
J.Buls Construction of Pseuodo-random Sequence from Chaos. 2nd International Confrenece: Control of Oscillations and Chaos. Proceedings, Vol. 3, P. 558-560.
A.Liepiņš, J.Buls 2001 Karisti-Kirka nekustīgā punkta princips. II Pasaules Latviešu zinātnieku kongress. Tēžu krājums, Rīga 14. - 15. augusts, 336. lpp.
J.Buls, V.Buža, R.Glaudiņš Representation of Autonomous Automata. FCT 2001, Fundamentals of Computation Theory. Proceedings. Springer-Verlag, LNCS 2138, P. 372 - 375.
J.Buls, I.Zandere
2002 Similarity of the Machine Semigroups. 4. Latvijas matemātikas biedrības konference. Tēzes, Ventspils 26. - 27. aprīlis, 10. lpp.
J.Buls, I.Zandere
2003 Injective Morphisms of the Machine Semigroups. 65th Workshop on General Algebra, 18th Conference for Young Algebraists. Universität Potsdam, March 21 - 23, P. 6 - 8.
Jānis Buls Machine Invariant Classes. Proceedings of WORDS'03, 4th International Conference on Combinatorics on Words, September 10 - 13, 2003, Turku, Finland, Tero Harju and Juhani Karhumäki (Eds.), TUCS General Publication (No 27, August), P. 207 - 211.
Jānis Buls 2004 The Lattice of Machine Invariant Classes. 67th Workshop on General Algebra, 19th Conference for Young Algebraists. University of Posdam, Potsdam, Germany, March 26 - 28, P. 5 - 6.
Jānis Buls Invariance of Infinite Words. 5. Latvijas matemātikas biedrības konference. Tēzes, Daugavpils 6. - 7. aprīlis, 17. lpp.
Jānis Buls Simulation of Universal Machines. 69th Workshop on General Algebra, 20th Conference for Young Algebraists. University of Posdam, Potsdam, Germany, March 18 - 20, P. 15 - 16.
Aleksandrs Belovs, Jānis Buls 2005 Applying Mealy machine to D0L and u-u words. In: Words 2005, 5th International Conference on Words, 13 - 17 septembre 2005, Actes, Université du Québec à Montréal, Srečko Brlek, Christophe Reutenauer (eds.), Publications du Laboratoire de Combinatiore et d' Informatique Mathéematique (No 36), P.147 - 162.
Jānis Buls 2006 Periodicity of Bi-ideals. 71st Workshop on General Algebra, 21st Conference for Young Algebraists. Bedlewo, Poland, February 9 - 12, http://www.aaa71.uz.zgora.pl/
Jānis Buls Funkcija. Latvijas universitātes 64. konference. Darbseminārs 2006. gada 23. februārī Rīgā. Uzstāšanās ar referātu.
Jānis Buls Classification of Infinite Words. 6. Latvijas matemātikas biedrības konference. Tēzes, Liepāja, 7. - 8. aprīlis, 16. lpp.
Inese Bula, Jānis Buls, Irita Rumbeniece. On chaotic maps in symbol space of one sided infinite sequences. 6. Latvijas matemātikas biedrības konference. Tēzes, Liepāja, 7. - 8.aprīlis, 48. lpp.
Jānis Buls Infinite Words. Tenth Prague Topological Symposium. Abstracts, Prague, August 13 - 19, P. 11.
Inese Bula, Jānis Buls, Irita Rumbeniece On Chaotic Maps in Symbol Space of One Sided Infinite Sequences. Tenth Prague Topological Symposium. Abstracts, Prague, August 13 - 19, P. 71 - 72.
Jānis Buls, Aivars Lorencs From Bi-ideals to Periodicity. XIth "Mons days of Theoretical Computer Science", Internal Proceedings, IFSIC/IRISA, Rennes, France, August 30 - September 2, P. 97 - 110.
Jānis Buls 2007 Funkcija - pamatjēdziens vai atvasināts jēdziens? Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference "Mūsdienu izglītības problēmas", Tēzes, Rīga, 22. - 23. februāris, 57. lpp.
Jānis Buls Injective and surjective machine morphisms. Seminārs "Algebra un tās lietojumi". Ratnieki, Latvija, 4.-6. maijs, http://www.ltn.lv/~dmpk/ratnieki
Jānis Buls Function. 8. starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas". Tēžu krājums, Rīga, 2007. gada 10. - 11. maijs, lpp. 13. - 14.
Jānis Buls 2008 Cryptographically significant probability measures. 7. Latvijas matemātikas konference. Tēzes, Rēzekne, 18. - 19. aprīlis, 9. lpp.
Jānis Buls Daži apsvērumi par matemātisko vidi Latvijā. Projekta "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" noslēguma konference. Rīga, 21. maijs. Prezentācija.
Inese Bula, Jānis Buls, Irita Rumbeniece Why can we detect the chaos? Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics. Materials of the International Symposium RA08 Edited by M. Zakrzhevsky, RTU, Rīga - Jūrmala, Latvija, September 8 - 12, P. 14 - 17.
Inese Bula, Jānis Buls, Irita Rumbeniece 2009 On Chaotic Mappings in Symbol Space. 10th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications (DSTA-2009), December 7 - 10, Łódź, Poland, http://www.dsta2009.p.lodz.pl/
Edmunds Cers, Jānis Buls 2010 The semilattice of ω - words. 79th Workshop on General Algebra, 25th Conference for Young Algebraists. Olomouc, Czech Republic, February 12 - 14, http://aaa79.inf.upol.cz/AAA79Program.pdf
Jānis Buls Modularity in the semilattice of ω - words. 8. Latvijas matemātikas konference. Tēzes, Valmiera, 9. - 10. aprīlis, 16. lpp.
Irita Rumbeniece, Inese Bula, Jānis Buls K-switch mappings in symbol space. 8.Latvijas Matemātikas biedrības konference, Tēzes, Valmiera, 9. - 10. aprīlis, 52. lpp.
Jānis Buls, Edmunds Cers Modularity in the semilattice of ω - words. 13th Mons Theoretical Computer Science Days. September 6 - 10, Amiens, France, http://home.mis.u-picardie.fr/~leve/JM2010/PDF_Journees_Montoises_2010/slides_Buls.pdf
Jānis Buls 2011 Combinatorics on Words. The 12th International Conference: "Teaching mathematics: Retrospective and Perspectives". 5 - 6 May, Šiauliai University, P. 18.
Inese Bērzina, Raivis Bēts, Jānis Buls, Edmunds Cers, Līga Kuleša On a Non-periodic Shrinking Generator. 13th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2011). September 26 - 29, Timisoara, Romania, http://synasc11.info.uvt.ro/program/list-of-papers-accepted-for-presentation
Jānis Buls 2012 Algebraic Aspects of Simulation. 9.Latvijas Matemātikas biedrības konference, Tēzes, Jelgava, 30. - 31. marts, 15. lpp.
Jānis Buls Machine Morphisms and Simulation. International Conference (WASET 2012). July 11 - 12, Stockholm, Sweden, http://www.waset.org/programs/Stockholm12.pdf