ivars.jpg (4206 bytes) Dr. phys. Ivars Driķis
Docents Latvijas Universitātes Fizikas nodaļā

Rīga, LV-1002
Zeļļu iela 8, F340

tel: +371 7033768
e-mail: drikis@lanet.lv

Kursi 2006/2007 mācību gada rudens semestrī

Fizi3032 Skaitļošanas fizika
Fizi3057Teorētiskā mehānika
Fizi3174Fizika (datorzinātņu bakalauriem)

Konsultācijas: trešdienās 15:30-19:00

LaTeX latviski

Latviešu valodai specifiskās LaTeX komponentes pagaidām vēl nav iekļautas distributīvos, tāpēc to instalācija ir jāveic patstavigi. Dokumentā LaTeX latviskošana apkopoti materiāli, kas palīdz iemācīt LaTeX latviešu valodu. Bez tam uzskaitīti arī pamata LaTeX distributīvi un pavadošie programlīdzekļi.

Citi dokumenti par LaTeX latviskošanu

  • LaTeX programmatūra un tās instalēšana (2006.gads)
  • WinEdt konfigurēšana darbam latviešu valodā (autors S. Lācis, 2006. gads)
  • LaTeX un LaTeX-2e latviskošana (2001. gads)