LaTeX latviskošana

Ivars Driķis

Anotācija

Latviešu valodai specifiskās LaTeX komponentes pagaidām vēl nav iekļautas distributīvos, tāpēc to instalācija ir jāveic patstavigi. Šeit apkopoti materiāli, kas palīdz iemācīt LaTeX latviešu valodu. Bez tam uzskaitīti arī pamata LaTeX distributīvi un pavadošie programlīdzekļi.

1  LaTeX latviskošana

1.1  Nepieciešamās komponentes

Visas šīs komponentes izveidojuši Jānis Cīrulis, Ivars Driķis, Jurijs Krutjko, Andris Lasis. Tās apvienojis un ar TruType fontu atbalstu papildinājis Arnis Voitkāns.

1.2  Instalācijas procedūra

Instalācijas procedūra detaļās atšķirās MS Windows un LiNUX sistēmām, tāpēc instalācijas procedūras aprakstus esmu noformējis atsevišķi

1.3  Integrētās darba vides konfigurēšana

Manuprāt viena no labākajām integrētajām LaTeX darba vidēm darbam MS Windows vidē ir WinEdt. Ērtam darbam ar tekstiem latviešu valodā ir lietderīgi veikt tās papildus konfigurēšanu.

Plašāka informācija par integrētajām darba vidēm atrodama šeit.

2  Zināmās problēmas un to risinājumi

Pagaidam tukšs, tas gan nenozīmē, ka problēmu nav.

3  Palīdzība

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem esmu apkopojis HOWTO dokumentā. Šobrīd tur atrodama informācija par krievu valodas tekstu pievienošanu dokumentam kā arī par to, kā pārveidot *.ps un *.eps ilutrācijas *.pdf formātā.

4  Diskusijas

Kas būtu jādara, lai beidzot latviešu valoda tiktu iekļauta LaTeX distributīvos? Nelieas pārdomas par simbolu kodējumu un ar to saistītām lietām.