Tematiskais vakars: Konstitūcija kā integrācijas līdzeklis

Vācijas Federatīvās Republikas Pamatlikumam 60 gadi

20.01.10

Otrdien, 2009. gada 19. maijā, no plkst. 18:00 līdz 21:30, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, konferenču zālē pagrabstāvā (ieeja caur kafejnīcu)

Nach oben ] [ Tēma ] [ Programma ] [ Fotogrāfijas ] [ Materiāli lejupielādei ] [ Interneta saites ]

Tēma

Šajās dienās vācieši – arī Rīgā – svin savas konstitūcijas 60. jubileju. Pamatlikums ir guvis mācību no Veimāras Republikas sabrukuma un izveidojis inovatīvu konceptu stabilai, brīvai un demokrātiskai, tiesiskai un sociālai valstij. Kā gandrīz nevienai citai konstitūcijai, tam ir izdevies vienot pilsoņus. Tāpat tas ir kļuvis par svarīgu iedvesmas avotu konstitūcijas attīstībai Eiropā. Iecerēts kā pagaidu risinājums pārejas periodam, tas ir pārdzīvojis Vācijas un Eiropas četrus gadu desmitus ilgstošo sadrumstalotību un arī pēc to atkalapvienošanās nav zaudējis neko no sava integrācijas spēka un harizmas.

Tematiskajā vakarā tiks diskutēts par klasiskiem un inovatīviem Pamatlikuma veiksmes koncepta elementiem un to nozīmi konstitūcijas institūta tālākai attīstībai 20. un 21. gadsimtā. Visupirms runa ir par tādām tēmām, kā cilvēka cieņa, pamattiesības un to kā tieši spēkā esošu tiesību iedarbība, modernas tiesiskas valsts ideja un tās aspekti, sociāla valsts, atvērtība starptautiskai sadarbībai un Eiropas integrācijai un, visbeidzot, pašas konstitūcijas normativitāte un īstenošana. Jāuzsver ir Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas nozīme, kas gadu desmitiem ilgā tiesu praksē atsevišķus brīvas un demokrātiskas konstitūcijas koncepta elementus, īpaši pamattiesības, ir attīstījusi kā pirmā.

Tematiskajā vakarā būs iespējams plaši diskutēt kā ar referentiem, tā arī klausītājiem savā starpā. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums vācu-latviešu valodā. Starplaikos tiks pasniegti dzērieni un uzkodas. Visi interesenti ir laipni lūgti piedalīties! Atzīmējiet Pamatlikuma 60. jubileju kopā ar mums! 

Arī pēc Simpozija tā organizētājs kā arī referenti katrā laikā ir gatavi atbildēt uz Jūs interesējošiem jautājumiem (E-mail: tschmit1@gwdg.de).

Par pasākumu skatīt arī Gatis Litvins rakstu žurnālā "Jurista Vārds" (26.05.2009., Nr. 574).

Programma

 1. Pamatlikumā ietvertais konstitūcijas jēdziens
  -
  Prof. Dr. Peter Unruh, Getingenas Universitāte / Nordelbisches Kirchenamt, Ķīle -

 2. Pamatlikumā ietverto atziņu ietekme uz konstituticionālo tiesību attīstību Latvijā
  Dzintra Pededze, Satversmes tiesas tiesneša palīdze

 3. Konstitūcija kā vērtību sistēma - Pamatlikums, Eiropas konstitūcija, konstitūcijas Eiropā
  Habilitētais docents, Dr. Thilo Rensmann, LL.M, Bonnas Universitāte / Minhenes Universitāte

 4. Konstitūcijas iztulkošana kā integrācijas līdzeklis – spilgtākās atziņas Federālās Konstitucinālās tiesas judikatūrā
  Dr. Irene Kesper, Rīga

Fotogrāfijas

Materiāli lejupielādei (PDF)  

bullet

Ielūgums un programma (vācu/latviešu valodā)

bullet

Important Provisions  (pārskats vācu/angļu valodā)

bullet

Peter Unruh priekšlasījums  (teksts vācu/latviešu valodā)

bullet

Thilo Rensmann priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu valodā)

bullet

Irene Kesper priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu valodā)

Interneta saites

Aufzählung

Vācijas Federatīvās Republikas Pamatlikums (vācu/angļu/franču valodā)

Aufzählung

Latvijas Republikas Satversme (latviešu/angļu valodā)

Aufzählung

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (1948)

Aufzählung

Federālā konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht), spriedumi (vācu valodā)

Aufzählung

Satversmes tiesa (latviešu/anglu valodā)

Aufzählung

Hans Vorländer (red.), Integration durch Verfassung, 2002

Aufzählung

Peter Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, 2002

Aufzählung

Thilo Rensmann, Wertordnung und Verfassung, 2007

Aufzählung

Christian Starck, Der demokratische Verfassungsstaat, 1995; Christian Starck, Verfassungen, 2009

Aufzählung

Helmut Heit (red.), Die Werte Europas. Verfassungspatriotismus und Wertegemeinschaft in der EU?, 2006

Aufzählung

BDHK-Tematiskais vakars: Cilvēka cieņa (2007)

Aufzählung

Jörg Menzel (red.), Verfassungsrechtsprechung, 2000

Aufzählung

Thomas Schmitz, Chronik der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (1994 - 2003)

 

Zurück ] Home ] Weiter ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz