Jānis Valeinis

English

Sākums
CV
Pētniecība
Prezentācijas
Studentiem
Studentu darbi
Seminārs
Konferences
Vaļasprieks

Latvijas Universitāte,
Fizikas un matemātikas fakultāte,
LV-1002
Zeļļu iela 8 

darba tālrunis: (+371) 7033711

fax : (+371) 7033701


e-pasts: valeinis@lu.lv

Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu