Jānis Valeinis

English
 

Sākums
CV
Pētniecība
Prezentācijas
Studentiem
Studentu darbi
Seminārs
Konferences
Vaļasprieks

Prezentācijas

Projekts „Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte”:

  • Frakcionālā Brauna kustība un tās identifikācija ar statistikām metodēm (28.05.2010)
  • Laikrindu modeļi un to spektrālā analīze

 

 

Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu