Inese Bula

English
По русски

Sākums
CV
Pētniecība
Studentiem
Vaļasprieks

Pētniecība

  • Zinātniskās intereses saistītas ar ekonomiskajiem modeļiem, haosa teoriju un fraktāļiem, kā arī ar (racionāliem) diferenču vienādojumiem.
  • Zinātniskā projekta Nr.09.1220 „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē" izpildītāja          

  • Prezentācijas: 

8.Latvijas matemātikas biedrības konferences prezentācija "Par fraktālo dimensiju" (Valmiera, 9.-10.aprīlis, 2010)

 
   Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu