Inese Bula

English
По русски

Sākums
CV
Pētniecība
Studentiem
Vaļasprieks

Studentiem

4. un 5.kursa matemātiķiem-statistiķiem - prakses standarts ir šeit.

Kursu apraksti (jaunākās izmaiņas ir Luisā! Kredītpunktu prasības tiek precizētas 1.lekcijā!)

Lekciju konspekti - jaunākās izmaiņas skatīt e-studijās!!!

Mikroekonomika (matemātiskie pamati) (mat.-statistiķiem, pdf fails)

Spēļu teorija (mat.-statistiķiem, pdf  fails), definīcijas un teorēmas, kas jāzina eksāmenā

Lineārā programmēšana (mat.-statistiķiem, pdf fails) un Lineārās programmēšanas uzdevumu risināšana ar MS Excel

Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati (mat.-statistiķiem, pdf fails)

Haoss (bakalauriem, pdf fails), definīcijas un teorēmas, kas jāzina eksāmenā

Fraktālā ģeometrija (matemātikas maģistriem;  pdf fails) un Worda dokuments ar MATHEMATICA komandām par fraktāļu zīmēšanu, par Mandelbrota kopu.

2013/2014. mācību gada pavasara semestris

 Pirmdiena

10.30-12.10, Z8, 240.aud.

 Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati, 2.kursa mat.-statistiķiem

 Pirmdiena

16.30-18.00, Z8, 124.ist.

 KONSULTĀCIJAS (vēlams iepriekš informēt par ierašanos; ja     pirmajās 15 min neviens neatnāk, tad eju "mājās")

 Otrdiena,

12.30-14.10, Z8, 240.aud.

 Lineārā programmēšana, 1.kursa mat.-statistiķiem

 Trešdiena

08.30-10.10, R19, 14.aud.

 Matemātiskā analīze I, praktiskie darbi, datorzinātņu 1.kursa studentiem
 Trešdiena

10.30-12.10, R.19, 14.aud.

Matemātiskā analīze I, lekcija, datorzinātņu 1.kursa studentiem (I grupa)
 Trešdiena

12.30-14.10, R.19, 14.aud.

 Matemātiskā analīze I, lekcija, datorzinātņu 1.kursa studentiem (II grupa)

atjaunināts 2014.gada 21.februārī

 
   Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu