Uz augšu

Mājaslapa

Programmēšana C++. Mācību materiāli

 1. Ievads C++ (cpp01.introduction.pdf, cpp01.int.source.zip)

 2. C++ pamati (cpp02.cpp.pdf, cpp02.cpp.source.zip)

 3. Izvēles un cikla konstrukcijas (cpp03.control.pdf, cpp03.ctr.source.zip)

 4. Masīvi un simbolu virknes (cpp04.arrays.pdf, cpp04.arr.source.zip)

 5. Funkcijas (cpp05.functions.pdf, cpp05.fun.source.zip)

 6. Masīvi, norādes un references (cpp06.pointers.pdf, cpp06.ptr.source.zip)

 7. Teksta failu apstrāde (cpp07.textfiles.pdf, cpp07.txt.source.zip)

 8. Datu struktūras (cpp08.structures.pdf, cpp08.dst.source.zip)

 9. Objektorientētā programmēšana (cpp09.classes.pdf, cpp09.cls.source.zip)

 10. Bināru failu apstrāde (cpp10.binaryfiles.pdf, cpp10.bin.source.zip)

 11. Šabloni (cpp11.templates.pdf, cpp11.tpl.source.zip)

 12. Citas C++ konstrukcijas (cpp12.miscellaneous.pdf, cpp12.msc.source.zip)

 13. Sistēmprogrammēšanas elementi (cpp13.system.pdf, cpp13.sys.source.zip)

 

Pieejams arī jaunais materiāls:

Programmēšana un C++