Simpozijs: Konstitucionālo tiesu prakse. Ceļā no suverenitātes uz integrāciju (II) 

Konstitucionālo tiesu nostādnes un aktuālas konstitucionāltiesiskas problēmas par dalību Eiropas Savienībā

08.04.09

Piektdien, 2008. gada 28. novembrī, no plkst. 14:00 līdz 20:30, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 9. auditorijā

Nach oben ] [ Tēma ] [ Programma ] [ Fotogrāfijas ] [ Materiāli lejupielādei ] [ Interneta saites ] [ Simpozijs 2007 ] [ Simpozijs 2009 ]

Tēma

Lai gan Eiropas Savienības dalībvalstis ir suverēnas, tās ir uzņēmušās tālejošas saistības. Savienības tiesību pārākums (arī pār nacionālajām konstitucionālajām tiesībām) ir novedis pie nacionālo konstitūciju nozīmes mazināšanās un konstitucionālo tiesību eiropeizācijas. Arvien no jauna konstitucionālajām tiesām ir jālemj par problēmām, kas ir radušās integrācijas procesa rezultātā – par iepējamiem konfliktiem un nepieciešamajām izmaiņām konstitūcijā, par principiem un robežām attiecībā uzpaklausību“ Savienības tiesībām un par to lomu kā nacionālo pamatvērtību un ‑ideju sargātāju. Šādi lēmumi bieži vien izraisa plašas diskusijas.

Šis simpozijs ir cieši saistīts ar mūsu jau 2007. gada 16. novembrī notikušo simpoziju. Tajā tiks runāts par attīstību sešās dalībvalstīs un „jūtīgajām“ attiecībām starp Eiropas un nacionālo (konstitucionālo tiesu) jurisdikciju. Tēma ir kļuvusi vēl aktuālāka, jo Zviedrijā pēc Eiropas Kopienu tiesas sprieduma LAVAL lietā konstitucionāltiesiskajām arodbiedrību streiku tiesībām ir „jāatkāpjas“ ārvalstu uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas brīvības priekšā, Latvijā Satversmes tiesai ir jāizlemj par Lisabonas līguma atbilstību Latvijas Republikas Satversmei un kādreizējā Vācijas Federālās Konstiucionālās tiesas prezidenta uzsaukums „Apstādiniet Eiropas Kopienu tiesu“ apšauba EKT izlemšanas monopolu kompetenču jautājumos. Konstitucionālo tiesību loma iespējams ir mazinājusies, taču to pašu nevar teikt par konstitucionālo tiesu nozīme.

Simpozijā būs iespējams diskutēt ar tā referentiem, kā arī simpozija klausītājiem savā starpā. Ar sinhrono tulkojumu vācu-latviešu valodā. Starplaikos tiks pasniegti dzērieni un uzkodas.

Arī pēc Simpozija tā organizētājs kā arī referenti katrā laikā ir gatavi atbildēt uz Jūs interesējošiem jautājumiem (E-mail: tschmit1@gwdg.de).

Par atbaltu simpozija sagatavošanā mēs sakām paldies Kasparam Gailītim, Kristīnai Luftai, Ievai Vanagai, Līgai Ziediņai un Dr. Irene Kesper.

Programma

 1. Apsveikums
  Ieva Pranka, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja vadītāja

 2. Ievads: Konstitucionāla valsts, konstitucionālās tiesas un supranacionālā integrācija
  Prof. Dr. Thomas Schmitz, Latvijas Universitāte, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

 3. Jaunākās attīstības tendences Konstitucionālās padomes (Conseil constitutionnel) tiesu praksē
  par Francijas piedalīšanos Eiropas integrācijā

  Rodolphe Laffranque, LL.M., Tartu Universitāte

 4. Konstitucionālās tiesas (Konstitucinis Teismas) tiesu prakse
  par Lietuvas piedalīšanos Eiropas integrācijā

  Asoc. prof. Dr. Skirgailė Žalimienė, Viļņas Universitāte, Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa

 5. Konstitucionālā tribunāla (Tribunal Constitucional) tiesu prakse
  par Spānijas piedalīšanos Eiropas integrācijā

  Prof. Dr. Dr. María Roca, Madrides Complutense universitāte

 6. Tiesu prakse par Grieķijas piedalīšanos Eiropas integrācijā
  Dr. Giorgos Christonakis, Grieķijas Ārlietu ministrija, Valsts publiskās administrācijas augstskola, Atēnas

 7. Zviedrijas konstitucionālās tiesības un Zviedrijas piedalīšanās Eiropas integrācijā
  Dr. Ola Zetterquist, Gēteborgas Universitāte

 8. Lisabonas līgums Satversmes tiesā
  Mag. iur. Līga Ziediņa, Rīga

 9. "Apstādiniet Eiropas Kopienu tiesu"? Par robežām „paklausībai“ Eiropas jurisdikcijai
  Prof. Dr. Thomas Schmitz

Moderators: Dr. Christoph Schewe, DAAD-lektors tiesību zinātnēs, Tartu Universitāte

FotogrāfijasMateriāli lejupielādei (PDF)  

bullet

Visi materiāli (visās valodās)

bullet

Ielūgums  (latviešu/vācu valodā / angļu valodā)  

bullet

Programma  (latviešu/vācu valodā)

bullet

Tiesu prakses pārskats  (latviešu valodā / vācu valodā
I. Eiropas Kopienu Tiesas nozīmīgākie nolēmumi
II. Nozīmīga dalībvalstu konstitucionālo tiesu prakse
III. Pielikums: Nozīmīgi atzinumi par konstitucionāliem jautājumiem saistībā ar Zviedrijas piedalīšanos Eiropas integrācijas procesā

bullet

Treaties and Constitutions  (pārskats vācu/angļu valodā)

bullet

Thomas Schmitz ievads  (kopsavilkums vācu/latviešu/angļu valodā)

bullet

Rodolphe Laffranque priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu valodā)

bullet

Skirgailė Žalimienė priekšlasījums  (kopsavilkums vācu valodā)

bullet

María Roca priekšlasījums  (kopsavilkums vācu valodā)

bullet

Giorgos Christonakis priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu valodā)

bullet

Ola Zetterquist priekšlasījums  (kopsavilkums latviešu/angļu valodā)

bullet

Līga Ziediņa priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu valodā)

bullet

Thomas Schmitz priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu/angļu valodā)

Interneta saites

[1. Likumi und konstitūcijas] [2. Tiesas] [3. Spriedumi] [4. Literatūra]

1. Likumi un nacionālās konstitūcijas

Aufzählung

Eiropas Savienība: EUR-Lex; Līgums par Eiropas Savienību (ESL), Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (EKL), Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību (Lisabonas līguma redakcijā)

Aufzählung

Latvija: Satversme (1922) (latviešu/angļu valodā)

Aufzählung

Lietuva: Konstitūcija (1992) (angļu/lietuviešu valodā)

Aufzählung

Francija: Konstitūcija (1958) (franču/vācu/angļu valodā)

Aufzählung

Spānija: Konstitūcija (1978) (vācu/angļu/spāņu valodā)

Aufzählung

Grieķija: Konstitūcija (1975) (angļu/grieķu valodā)

Aufzählung

Zviedrija: Konstitūcija (4 pamatlīkumi) (angļu/zviedru valodā)

Aufzählung

Kolekcijas: European Constitutional Law Network, International Constitutional Law

2. Eiropas kopienu tiesa un nacionālās konstitucionālās tiesas

Aufzählung

Eiropas Savienība: Eiropas kopienu tiesa

Aufzählung

Latvija: Satversmes tiesa

Aufzählung

Lietuva: Konstitucinis Teismas

Aufzählung

Francija: Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel)

Aufzählung

Spānija: Tribunal Constitucional

Aufzählung

Grieķija: Συμβούλιο της Επικρατείας (Valsts padome) (Grieķijas Augstākā administratīvā tiesa)

Aufzählung

Otrās konstitucionālās tiesas: Pārskats

3. Spriedumi

Aufzählung

Eiropas kopienu tiesa: Van Gend & Loos (lieta 26/62), Costa/ENEL (lieta 6/64), Internationale Handelsgesellschaft (lieta 11/70), Simmenthal II (lieta 106/77), Foto-Frost (lieta 314/85), Francovich (Verb. lieta C-6/90, 9/90), Köbler  (lieta C-224/01), Stauder (lieta 29/69), Nold (lieta 4/73), Hauer (lieta 44/79), Banānu titgus kārtība (lieta C-280/93), Tanja Kreil (lieta C-285/98), Mangold (C‑144/04), Laval (Rs. C-341/05)

Aufzählung

Latvijas Republikas Satversmes tiesa: Rīgas brīvostas teritorija (2007-11-03, skatīt pie 24.2); Lisabonas Līguma ratificēšana (2008-35-01, lēmums par lietas ierosināšanu); papildinājums 2009: Lisabonas Līguma ratificēšana (2008-35-01, spriedums)

Aufzählung

lēmums par lietas ierosināšanu)

Aufzählung

Francijas Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel): Economie numérique (2004-496 DC; franču/vācu valodā), Līgums par Konstitūciju Eiropai (2004-505 DC; franču/vācu valodā), copyright in the information society (2006-540 DC; franču/vācu valodā); Lisabonas līgums (2007-560 DC; franču/vācu/angļu valodā)

Aufzählung

Spānija: Līgums par Konstitūciju Eiropai (DTC 1/2004)

Aufzählung

Aktuell: Čehu Republika: Lisabonas līgums (Pl. ÚS 19/08)

Aufzählung

Saistība ar kompetences robežu ievērošanu:  Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht), Māstrihtas spriedums (BVerfGE 89, 155); Dānijas Augstākā tiesa (Hojesteret), Māstrihtas spiedrums (I 361/1997); Polijas Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny), ES pievienošanās līgums (K18/04, angļu/vācu valodā)

Aufzählung

skat. arī Schmitz, Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos: Eiropas Kopienu Tiesas nozīmīgākie nolēmumi (latviešu/vācu/angļu valodā), Dalībvalstu konstitucionālo tiesu prakse par piedalīšanos integrācijā (latviešu/vācu/angļu valodā)

4. Literatūra

Aufzählung

Jürgen Bröhmer, Das Bundesverfassungsgericht und sein Verhältnis zum Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Saarbrücker Bibliothek)

Aufzählung

Cartabia, Marta: "Taking Dialogue Seriously". The Renewed Need for a Judicial Dialogue at the Time of Constitutional Activism in the European Union, JMWP 2/2007

Aufzählung

Höreth, Marcus: Stille Revolution im Namen des Rechts? Zur Rolle des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Prozess der europäischen Integration, ZEI Discussion Paper C 78 (2000)

Aufzählung

Jakub Królikowsk; Adam Krzywoń; Katarzyna Warzecha, Constitutional courts handling motions on the question of the constitutionality of European law

Aufzählung

Matthias Kumm, Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe?, Jean Monnet Working Paper 10/1998

Aufzählung

Lenz, Carl Otto, Anmerkungen zu den Fällen aus dem Aufsatz von Prof. Herzog „Stoppt den Europäischen Gerichtshof“ in der FAZ vom 8.9.2008, WHI-Paper 01/2009

Aufzählung

Franz Mayer, The European Constitution and the Courts. Adjudication European constitutional law in a multilevel system, WHI-Paper 15/2003

Aufzählung

Franz Mayer, Europarecht als französisches Verfassungsrecht, WHI-Paper 1/2005

Aufzählung

Pernice, Ingolf: Das Verhältnis europäischer zu nationalen Gerichten im europäischen Verfassungsverbund, WHI-Paper 05/2007

Aufzählung

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Perspektiven europäischer und nationaler Verfassungsgerichtsbarkeit im Lichte des Vertrags über eine Verfassung für Europa, Forum Constitutionis Europae 2/2005

Aufzählung

Sadurski, Wojciech: "Solange, chapter 3": Constitutional Courts in Central Europe - Democracy - European Union, EUI Working Paper Law 2006/40

Aufzählung

Siegel, Scott: Courts and Compliance in the European Union: The European Arrest Warrant in National Constitutional Courts, Jean Monnet Working Paper 05/08

Aufzählung

Ustavno sodišče (Constitutional Court of Slovenia) (editor): The position of Constitutional Courts following integration into the European Union (proceedings of the international conference in Bled [Slovenia], 30.09.-02.10.2004); see in particular the very soft "Declaration of Bled" (p. 248)

 

Zurück ] Home ] Weiter ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz