Simpozijs: Konstitucionālo tiesu prakse. Ceļā no suverenitātes uz integrāciju

Konstitucionālo tiesu nostāja jautājumos, kas saistīti ar dalību Eiropas Savienībā

30.11.07

Piektdien, 2007. gada 16. novembrī, no plkst. 15:00 līdz 20:30, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 9. auditorijā

Nach oben ] [ Tēma ] [ Programma ] [ Fotogrāfijas ] [ Materiāli lejupielādei ] [ Interneta saites ] [ Simpozijs 2008 ] [ Simpozijs 2009 ]

Tēma

Kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir mainījusies Eiropas konstitucionālo valstu loma. Tās joprojām ir suverēnas valstis, taču ir pakļautas būtiskām tiesiskām saistībām. Valstu dalība Eiropas integrācijas procesā ir izraisījusi konstitucionālo tiesību "eiropeizāciju" un nacionālo konstitūciju nozīmes mazināšanos, jo Eiropas Savienības tiesību vienotība nosaka to pārākumu arī pār nacionālajām konstitucionālajām tiesībām.

Vairākās dalībvalstīs konstitucionālās tiesas savā darbā ir saskārušās ar integrācijas sekām. Tās bija lietas par iespējamiem konfliktiem un nepieciešamiem grozījumiem konstitūcijās, kā arī par konstitūciju noteiktajām robežām attiecībās ar pakļautību Eiropas Savienības tiesībām un par konstitucionālās tiesas kā nacionālo pamatvērtību un –ideju sargātājas lomu konstitūcijā. Daudzi spriedumi ir izsaukuši dzīvas nacionāla un starptautiska rakstura tiesību zinātnieku diskusijas. Tās atkal un atkal veicina tiesu prakses tālākattīstību un tās kursa maiņu, kā arī parāda, ka Eiropas konstitucionālās tiesas vēl nav ieņēmušas galīgu un vismazāk jau vienotu nostāju.

Simpozijā tiks runāts par piecu dalībvalstu konstitucionālo tiesu praksi. Tāpat notiks diskusijas par nacionālo konstitucionālo tiesu jurisdikcijas uzdevumiem un robežām arvien vairāk saaugošā supranacionālā Eiropā. Tiks piedāvātas plašas iespējas diskusijām ar referentiem un klausītājiem.

Ar sinhrono tulkojumu vācu-latviešu valodā. Starplaikos tiks pasniegti dzērieni un uzkodas.

Arī pēc Simpozija tā organizētājs kā arī referenti katrā laikā ir gatavi atbildēt uz Jūs interesējošiem jautājumiem (E-mail: tschmit1@gwdg.de).

Par pasākumu skatīt arī Dzintras Pededzes rakstu žurnālā "Jurista Vārds" (27.11.2007., Nr. 501).

Programma

 1. Apsveikums
  Ieva Pranka, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja vadītāja

 2. Ievads: Suverēna konstitucionāla valsts supranacionālā integrācijas procesā
  Prof. Dr. Thomas Schmitz, Latvijas Universitāte, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

 3. Igaunijas Valsts tiesas (Riigikohus) prakse
  par Igaunijas piedalīšanos Eiropas integrācijas procesā

  Dr. Julia Laffranque, Tartu Universitāte, Igaunijas Valsts tiesas tiesnese (Tartu)

 4. Latvijas Satversmes tiesas prakse
  par Latvijas piedalīšanos Eiropas integrācijas procesā
  Prof. Dr. Aivars Endziņš, Biznesa augstskola Turība, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs

 5. Francijas Konstitucionālās padomes (Conseil constitutionnel) prakse
  par Francijas piedalīšanos Eiropas integrācijas procesā

  Rodolphe Laffranque, Tartu Universitāte

 6. Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) prakse
  par Vācijas piedalīšanos Eiropas integrācijas procesā

  Prof. Dr. Thomas Schmitz

 7. Polijas Konstitucionālā tribunāla (Trybunał Konstytucyjny) prakse
  par Polijas piedalīšanos Eiropas integrācijas procesā

  Dr. Piotr Czarny, Krakovas Universitāte, bijušais zinātniskais asistents Konstitucionālajā tribunālā

 8. Diskusija
  Moderators: Christoph Schewe, DAAD-lektors tiesību zinātnēs, Tartu Universitāte

FotogrāfijasMateriāli lejupielādei (PDF)  

bullet

Visi materiāli (visās valodās)

bullet

Ielūgums  (latviešu/vācu valodā / angļu valodā)  

bullet

Programma  (latviešu/vācu valodā)

bullet

Tiesu prakses pārskats  (latviešu valodā / vācu valodā
I. Eiropas Kopienu Tiesas nozīmīgākie nolēmumi
II. Nozīmīga dalībvalstu konstitucionālo tiesu prakse

bullet

Treaties and Constitutions  (pārskats vācu/angļu valodā)

bullet

Thomas Schmitz ievads  (kopsavilkums latviešu/vācu/angļu valodā)

bullet

Julia Laffranque priekšlasījums  (kopsavilkums latviešu/vācu/angļu/igauņu valodā)

bullet

Rodolphe Laffranque priekšlasījums  (kopsavilkums vācu valodā)

bullet

Thomas Schmitz priekšlasījums  (kopsavilkums latviešu/vācu/angļu valodā)

bullet

Piotr Czarny priekšlasījums  (kopsavilkums latviešu/vācu valodā)

Interneta saites

[1. Likumi und konstitūcijas] [2. Tiesas] [3. Spriedumi] [4. Literatūra]

1. Likumi un nacionālās konstitūcijas

Aufzählung

Eiropas Savienība: EUR-Lex; Līgums par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Līgums par Konstitūciju Eiropai

Aufzählung

Latvija: Satversme (1922) (latviešu/angļu valodā)

Aufzählung

Igaunija: Konstitūcija (1992) (angļu valodā); Amendment 2003 (angļu valodā)

Aufzählung

Francija: Konstitūcija (1958) (franču-vācu/angļu valodā)

Aufzählung

Vācija: Pamatlikums (1949) (vācu/angļu valodā)

Aufzählung

Polija: Konstitūcija (1997) (angļu valodā)

Aufzählung

Kolekcijas: European Constitutional Law Network, International Constitutional Law

2. Eiropas kopienu tiesa un nacionālās konstitucionālās tiesas

Aufzählung

Eiropas Savienība: Eiropas kopienu tiesa

Aufzählung

Latvija: Satversmes tiesa

Aufzählung

Igaunija: Valsts tiesa (Riigikohus) (Constitutional Chamber)

Aufzählung

Francija: Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel)

Aufzählung

Vācija: Federālā konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht)

Aufzählung

Polija: Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny)

Aufzählung

Otrās konstitucionālās tiesas: Pārskats

3. Spriedumi

Aufzählung

Eiropas kopienu tiesa: Van Gend & Loos (lieta 26/62), Costa/ENEL (lieta 6/64), Internationale Handelsgesellschaft (lieta 11/70), Simmenthal II (lieta 106/77), Foto-Frost (lieta 314/85), Francovich (Verb. lieta C-6/90, 9/90), Köbler  (lieta C-224/01), Stauder (lieta 29/69), Nold (lieta 4/73), Hauer (lieta 44/79), Banānu titgus kārtība (lieta C-280/93), Tanja Kreil (lieta C-285/98)

Aufzählung

Igaunijas Valsts tiesa (Riigikohus): Vēlēšanu apvienības II (3-4-1-1-05, Plenārsēdes lēmums; angļu valodā), Monetārās savienības atzinums (3-4-1-3-06, Konstitucionālo lietu kamera; angļu valodā)

Aufzählung

Latvijas Republikas Satversmes tiesa:

Aufzählung

Francijas Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel): IVG (74-54 DC; franču/vācu/angļu valodā), Māstrihta I (92, 308 DC; franču/vācu/angļu valodā), Māstrihta II (92-312 DC; franču/vācu/angļu valodā), Māstrihta III (92-313 DC; franču/vācu valodā), Amsterdams līgums (97-394 DC; franču/angļu valodā), Economie numérique (2004-496 DC; franču/vācu valodā), Līgums par Konstitūciju Eiropai (2004-505 DC; franču/vācu valodā)

Aufzählung

Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht): Pamatjautājumi: Kamēr I (Solange I) (BVerfGE 37, 271; vācu/angļu valodā), Kamēr II (Solange II) (BVerfGE 73, 339; vācu/angļu valodā), Māstrihtas spriedums (BVerfGE 89, 155), Banānu tirgus kārtība (BVerfGE 102, 147; vācu/angļu valodā; skat. komentāri), Eiropas apcietināšanas orderis (BVerfGE 1113, 272; vācu/angļu valodā); īpašā problemātika: Vietu sadale EP (komentāri), Monetārā savienība (BVerfGE 97, 350; vācu/angļu valodā; skat.komentāri)

Aufzählung

Polijas Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny): Eiropas apcietināšanas orderis (P 1/05; angļu/vācu valodā), ES pievienošanās līgums (K18/04, angļu/vācu valodā)

Aufzählung

skat. arī Schmitz, Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos: Eiropas Kopienu Tiesas nozīmīgākie nolēmumi (latviešu/vācu/angļu valodā), Dalībvalstu konstitucionālo tiesu prakse par piedalīšanos integrācijā (latviešu/vācu/angļu valodā)

4. Literatūra

Aufzählung

Jürgen Bröhmer, Das Bundesverfassungsgericht und sein Verhältnis zum Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Saarbrücker Bibliothek)

Aufzählung

Jakub Królikowsk; Adam Krzywoń; Katarzyna Warzecha, Constitutional courts handling motions on the question of the constitutionality of European law

Aufzählung

Matthias Kumm, Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe?, Jean Monnet Working Paper 10/1998

Aufzählung

Franz Mayer, The European Constitution and the Courts. Adjudication European constitutional law in a multilevel system, WHI-Paper 15/2003

Aufzählung

Franz Mayer, Europarecht als französisches Verfassungsrecht, WHI-Paper 1/2005

Aufzählung

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Perspektiven europäischer und nationaler Verfassungsgerichtsbarkeit im Lichte des Vertrags über eine Verfassung für Europa, Forum Constitutionis Europae 2/2005

Aufzählung

Till Felix Fohrbeck, pārskats: EKT, lieta C-280/93, Banānu tirgus kārtība (vācu valodā)

Aufzählung

Ustavno sodišče (Constitutional Court of Slovenia) (editor): The position of Constitutional Courts following integration into the European Union (proceedings of the international conference in Bled [Slovenia], 30.09.-02.10.2004); see in particular the very soft "Declaration of Bled" (p. 248)

 

Zurück ] Home ] Weiter ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz