LU mārketinga novirziena
studentu savāktie mācību materiāli
no 2003.-2005.g.

(galvenokārt referāti, konspekti)
a
     

Priekšmets
Referāti, uzdevumi, darbi
Teorija, pieraksti
Tirgvedības pētīšana Veiksmīgās pārdošanas pamatprincipi Hansabankā
Tirdzniecības centra Alfa pircēju analīzes prezentācija
Mārketinga pētījums
Tirgvedības stratēģiskā plānošana Kontroldarba jautājumi un atbildes Patstāvīgo darbu tematu saraksts  
Tiešā tirgvedība Tiešā mārketinga veids - Mobīlais mārketings
Tiešās atbildes reakcijas reklāma televīzijā
Franšīze – biznesa modelis, tās būtība un perspektīvas
Franšīze Narvessen skatījumā
Mārketings & mājas lapā – Veiksmīga politika
Loteriju un akciju izmantošana tiešajā tirgvedībā
Tiešās tirgvedības process uzņēmumā
Tiešā tirgvedība tūrismā
CRM ietekme uz banku darbību
Tiešas pārdošanas pamatprincipi un to pielietojums Tupperware tirdzniecībā
Distances līgums
Merčendaizings
Tiešas reklāmas efektivitātes mērīšana
Tēmu saraksts
Tirgvedības pētīšana kvantitatīvās metodes Kovariācijas analīze
Faktoru analīzes izmantošana tirgzinību pētīšanā
Apvienotās analīzes izmantošana tirgvedības pētīšanā
Izlases metode 1 Izlases metode 2
Diskriminantu analīzes izmantošana tirgzinības pētīšanā
Klāsteru analīzes izmantošanas pamatojums tirgvedības pētīšanā
Dinamikas rindu analīze, sezonalitātes novērtēšana un novērtēšana
Tirgzinību izpētes ētikas jautājumi
Daudzfaktoru regresijas analīzes mājasdarbs
Tirgzinību pētījumu sagatavošana, datu avoti, to savākšanas metodes
Daudznoviržu metožu izmantošana tirgvedības pētīšanā
Dinamikas rindas analīzes praktiskā izmantošana tirgzinību pētīšanā un reklāmas pētīšanā
Daudzdimensiju skalēšanas izmantošana tirgzinību pētīšanā
SPSS paketes izmantošana tirgzinību pētīšanā
Eksāmena jautājumi
Kontroldarba jautājumi
Sadalījumu tabulas
Cenu veidošanas stratēģijas Baltijas Tranzītu bankas cenu veidošanas politika Teorija Teorija2 Kursa apraksts
Preču realizācijas vadīšana   Teorija
Integrētās tirgvedības komunikācijas Integrētās tirgvedības komunikācijas uzņēmumā Interinfo (118) Teorija
Starptautiskā tirgvedība   Teorija Špikeris 1 Špikeris 2
Preču virzīšanas tirgū metodes Produkta „NAIS” virzīšanas tirgū metožu analīze Teorija
Projektu vadība Atpūtas centra izveides projekts Rokasgrāmata iesācējam projektu vadīšanā Pieraksti 1 Pieraksti 2
Sociālā psiholoģija Starpkultūru uzvedības uzņēmējdarbībā Anketa – Kāpēc samazinājās Līvu akvaparķa apmeklētāju skaits Eksperta aptaujas anketa Saskarsmes psiholoģija
Patērētāju uzvedība Brīvdienu māju tirgus segmenta novērtējums Reklāmas ietekme uz patērētāju  
Bakalaura darbs Preču cenas noteikšanas politika Latvijas autotirgus analīze Uzņēmuma preču cenas noteikšanas politikas vērtējums Aptaujas anketas sagatavošanas prasības


Mārketinga sfēras saitesReklāmas, mārketinga, sabiedrisko attiecību vortāls http://www.alberts.lv
Raksti par mārketinga sfēru http://www.eiropa.lv/?m_id=37&i_id=2
Statistiskās analīzes pakete SPSS http://www.spss.com/spss
Biedrība „Mārketinga padome”, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju atbalstam http://www.marketingapad.lv
Pētījumu aģentūra TNS Latvia  http://www.tns.lv
Raksti krievu valodā http://www.marketing-ua.com
Saites krievu valodā http://www.marketing-ua.com/links.php
Terminu skaidrojošā vārdnīca http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
Mārketinga vortāls krievu valodā http://www.cfin.ru/marketing
Referāti krievu valodā http://referat.ru/pub/folder/199 http://www.marketing-ua.com/referats.php http://lib.mabico.ru/referats/122 http://www.bankreferatov.ru/subjects.htm


Komercdarbības un pārējās saitesBiznesam.lv http://www.biznesam.lv
Laikraksts „Dienas Bizness” http://www.db.lv
Eiropas Savienības statistikas birojs (EUROSTAT) http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Eiropas Savienības struktūrfondi http://www.esfondi.lv
Latvijas Centrālais Statistikas birojs http://www.csb.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv
Latvijas Likumi http://www.likumi.lv
Latvijas Universitātes vadības un ekonomikas fakultāte http://www.evf.lu.lv
Latvijas Universitātes online bibliotēka http://www.lu.lv/biblioteka
Latvijas Studentu vortāls http://www.studentnet.lv
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera http://www.chamber.lv
Latvijas ekonomikas un finansu ziņu vortāls http://www.financenet.lv
Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv
LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv
LR Uzņēmumu Reģistrs http://www.ur.gov.lv
Komercdarbības uzsācēju un komersantu saites http://www.mazaisbizness.lv
Microsoft portāls uzņēmējiem http://www.microsoft.com/latvija/businessportal
Ogres mazo un vidējo uzņēmumu vortāls http://www.omvua.lv
Referātu kolekcija „Atlants” http://www.atlants.lv
Rīgas Domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs http://www.riga.lv/...
Rīgas Ekonomikas augtskolas bibliotēkas online katalogs http://library.sseriga.edu.lv
Uzņēmējdarbības valsts atbalsta fonds http://www.nluaf.lv

ludarbi@lanet.lv


Apartments Gloria apartments for rent  in center of Riga, Latvia, accomodation, hotel
Appartment Lettlandund Appartment Lettlandgünstig mieten