LU datorikas nodaļas
studentu savāktie mācību materiāli
no 1996. - 2001. g.

a
     

 

Sem.  
Priekšmets
Konspekti
Uzdevumi, labaratorijas darbi, referāti
Eksāmena atbildes
Norādes
I A Algebra (Detlovs)  lu_dat_algebra_teorija.zip lu_dat_algebra_diskreta_matematika_kontroldarbi.zip 
lu_dat_algebra_diskreta_matematika_uzd_majasdarbi.zip 
lu_dat_algebra_eks.zip 
  A Diskrētā matemātika (Detlovs) lu_dat_diskreta_matematika_teorija.zip  lu_dat_algebra_diskreta_matematika_kontroldarbi.zip 
lu_dat_algebra_diskreta_matematika_uzd_majasdarbi.zip 
lu_dat_diskreta_matematika_eks.zip 
  A Dators - cilvēka interfeiss lu_dat_cilveka_datora_interfeiss_uzd.zip 
  A Datori un programmēšana lu_dat_datori_un_programmeshana_eks.zip 
  A  Diskrētā matemātika II (V.Detlovs) lu_dat_diskreta_matematika2_teorija.zip  lu_dat_diskreta_matematika2_uzd_majasdarbi.zip 
  A Datori un programmešana II (U.Straujums) lu_dat_datori_un_programeshana_eks.zip  
  Bd Personālo datoru sistēmas (A.Niedrītis) lu_dat_personalo_datoru_sistemas_uzd.zip 
  Bmf Grafu teorijas elementi (J.Cīrulis)
  Bmf Ievads skaitļu teorijā (J.Buls) lu_dat_ievads_algoritmu_teorija_eks.zip 
II A Datu apstrādes sistēmas (J.Bičevskis) lu_dat_datu_apstrades_sistemas_uzd.zip 
  A Diferenciālvienādojumi (S.Čerāne) lu_dat_diferencialvienadojumi_teorija.zip  lu_dat_diferencialvienadojumi_uzd.zip 
  A Analītiskā ģeometrija (K.Apsītis) lu_dat_analitiska_geometrija_teorija.zip 
  A Skaitliskās metodes I (H.Kalis) lu_dat_skaitliskas_metodes_uzd.zip 
  Bd Cilvēka - datora interfeiss (Ģ.Karnītis) lu_dat_cilveka_datora_interfeiss_uzd.zip 
  Bd Windows NT (J.Judrups) lu_dat_windows_nt_teorija.zip 
  Bmf Optimizācijas skaitliskās metodes (J.Vucāns) http://www.liis.lv/datnod/BAKPROG/opskmet.htm  lu_dat_optimizacijas_skaitliskas_metodes_uzd.zip 
  Bmf Ievads algoritmu teorijā (Buls) lu_dat_ievads_algoritmu_teorija_eks.zip 
  Bmf Algebra, algoritmu teorija un kiptogrāfija lu_dat_kriptografija_teorija.zip
  C Eiropas kultūras vēsture I (A.Rubenis) lu_dat_eiropas_kulturas_vesture_teorija.zip 
III A Pamatalgoritmi (G.Arnicāns) lu_dat_pamatalgoritmi_teorija.zip  lu_dat_pamatalgoritmi_uzd.zip 
  A  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika lu_dat_varbutibu_teorija_un_matematiska_statistika_teorija.zip  lu_dat_varbutibu_teorija_un_matematiska_statistika_uzd.zip 
  A Kursa darbs  lu_dat_kursa_darbs_uzd.zip 
  A  Skaitliskās metodes II lu_dat_skaitliskas_metodes_uzd.zip 
  Bmf  Kombinatorās optimizācijas algoritmi (J.Buls) lu_dat_kombinatoras_optimizacijas_algoritmi_uzd.zip 
IV A Datoru arhitektūra (J.Strods) lu_dat_datoru_arhitektura_teorija.zip  lu_dat_datoru_arhitektura_uzd.zip  lu_dat_datoru_arhitektura_eks.zip  http://www.ltn.lv/~strods/ 
  A Formālās specifikācijas (J.Bārzdiņš) lu_dat_formalas_specifikacijas_teorija.zip  lu_dat_formalas_specifikacijas_uzd.zip  lu_dat_formalas_specifikacijas_eks.zip  http://www.latnet.lv/LU/MII/MII_staff/jbarzdin.html 
  A Matemātiskā loģika (K.Podnieks) lu_dat_matematiska_logjika_uzd.zip   - http://www.ltn.lv/~podnieks/ 
  A Fizika - lu_dat_fizika_eks.zip 
  Bd Programmu testēšana (G.Arnicāns) lu_dat_programmu_testeshana_teorija.zip  lu_dat_programmu_testeshana_uzd.zip 
  Bd Oracle projektēšanas rīki (L.Niedrīte) lu_dat_oracle_projekteshanas_riki_teorija.zip 
  Bd Datorgrafika (P.Ķikusts) lu_dat_datorgrafika_teorija.zip  lu_dat_datorgrafika_uzd.zip  http://www.ltn.lv/~paulis/ 
V A Datu bāzu pārvaldības sistēmas (U.Straujums) lu_dat_datu_bazes_uzd.zip  lu_dat_datu_bazes_eks.zip 
  Bd Kompilatori lu_dat_kompilatori_uzd.zip 
  Bd Programmēšanas metodoloģija (J.Borzovs) lu_dat_programminzhenierija_uzd.zip 
  C Psiholoģija lu_dat_psiholigija_uzd.zip  lu_dat_psiholigija_eks.zip 
VI A Operētājsistēmas (M.Treimanis)   lu_dat_operetajsistemas_uzd.zip  lu_dat_operetajsistemas_eks.zip 
  A Algoritmu teorija (R.Freivalds) lu_dat_algoritmu_teorija_teorija.zip 
http://www.latnet.lv/LU/MII/MII_staff/rusins/complexity/ 
lu_dat_algoritmu_teorija_eks_uzd.zip  http://www.lumii.lv/MII_staff/rusins.html
  Bd Datorgrafika (P.Ķikusts) lu_dat_datorgrafika_teorija.zip  lu_dat_datorgrafika_uzd.zip  http://www.ltn.lv/~paulis/ 
  Bd Datu pārvaldības sistēma Oracle 7 (A.Niedrītis) lu_dat_datu_parvaldibas_sistema_oracle_7_uzd.zip  lu_datu_bazu_parvaldibas_sistema_eks.zip 
  Bd Objektorientētā programmēšana (U.Straujums) lu_dat_objektorienteta_programeshana_teorija.zip  lu_dat_objektorienteta_programeshana_uzd.zip  lu_dat_objektorienteta_programeshana_eks.zip 
  Bmf Matemātikas pamatjēdzieni (R.Freivalds) lu_dat_matematikas_pamatjedzieni_teorija.zip  - http://www.lumii.lv/Pages/MII_staff/rusins.html
VII A  Programmēšanas valodas (K.Čerāns) http://melnais.mii.lu.lv/karlis/ 
  Bd  Zinātnisko rakstu gatavošana (J.Borzovs,S.Takeris) lu_dat_zinatnisko_rakstu_gatavoshana_uzd.zip  
  Bd  Datu aizsardzība un kriptogrāfija (M.R.Freivalds) http://www.latnet.lv/LU/MII/MII_staff/rusins/crypt.htm  http://www.lumii.lv/Pages/MII_staff/rusins.html 
  Bd Algoritmu sarežģītība (K.Apsītis)  http://www.latnet.lv/LU/MII/MII_staff/rusins/complexity/ 

 

Rīgas tehniskās universitātes
studentu savāktie mācību materiāli

 Cilvēka datora saskarne un kominikācija rtu_dat_cilveka_datora_saskarne_un_komunikacija_uzd.zip
 Datoru organizācija un assambleri rtu_dat_datoru_organizacija_un_assambleri_uzd.zip
 Datu bāzu pārvaldības sistēmas rtu_dat_datu_bazu_vadibas_sistemas_uzd.zip
 Datu organizācija un valoda Asamblers rtu_dat_datu_organizacija_un_valoda_asamblers_uzd.zip
Prasību inženierija rtu_dat_prasibu_inzhenierija_teorija.zip
DBVS programmēšanas automatīzācijas līdzekļi rtu_dat_dbvs_programeshanas_automatizacijas_lidzeklji_uzd.zip
Informācijas sistēmu projektēšanas tehnoloģijas pamati rtu_dat_informacijas_sistemu_projekteshanas_tehnologijas_pamati.zip 
Intelektuālo sistēmu programmnodrošinājums rtu_dat_intelektualo_sistemu_programmu_nodroshinajums_uzd.zip
Mākslīgais intelekts rtu_dat_maksligais_intelekts_uzd.zip
Operētājsistēmas rtu_dat_operetajsistemas_uzd.zip
Politoloģija rtu_dat_politologija_uzd.zip
Prasību inţenierija rtu_dat_prasibu_inzhenierija_uzd.zip
Programmēšanas metodoloģija rtu_dat_programmeshanas_metodologjija_uzd.zip
Sistēmu analīzes un zināšana iegūšana rtu_dat_sistemu_analize_un_zinashanu_iegushana_teorija.zip
Sistēmu teorijas metodes  rtu_dat_sistemu_teorijas_metodes_uzd.zip
Skaitliskās metodes rtu_dat_skaitliskas_metodes_uzd.zip
Specializētas datu apstrādes sistēmas rtu_dat_specializetas_datu_apstrades_sistemas_uzd.zip
Datoru tikli rtu_dat_tikli_uzd.zip
 Bakalaura darbs rtu_dat_bakalaura_darbs_uzd.zip
Lielās datu bāzes rtu_datm_lielas_datu_bazes_uzd.zip
Maģistratūras lietišķā laborotorija rtu_datm_magjistraturas_lietiskja_labaratorija.zip
Mathcad rtu_datm_mathcad_uzd.zip
Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi rtu_datm_programmaturas_metrologijas_un_planoshanas_modeli_uzd.zipSaites uz citiem mācību materiāliem

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas vortāls

fizmati.lv

Datorika fakultātes lapa uz youtube

youtube.com/user/DatorikiLv?feature=playlist

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studentu savāktie mācību materiāli 

ditf.afraid.org

Liela referātu kolekcija par dažādām tēmām

atlants.lv/

Referātu kolekcija refiki.lv/main.aspx
Vēl viena referātu kolekcija refoo.lv/
Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) mācību materiāli mykoob.lv/?index/liis_macibu_materiali
LLU Tehniskās fakultātes mācību materiāli tf.llu.lv
Programmēšanas valodas referāti, 2002.-2011.g. susurs.mii.lu.lv/karlis/ProgVal/Referati/

ludarbi@lanet.lv


Apartments Gloria apartments for rent  in center of Riga, Latvia, accomodation, hotel